Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T18:25:27+01:00

Indie

Indie są drugim, jeśli chodzi o liczbę ludności krajem na świecie. Zamieszkuje je ponad miliard ludzi. Szacuje się, że wśród nich aż 400 milionów nie przekroczyło 18 roku życia. Wzrost ekonomiczny zanotowany w ostatnich latach powoduje, że Indie są wśród 10 najszybciej rozwijających się gospodarek światowych. Jednak dochód krajowy na jednego mieszkańca nadal pozostaje niski, a aż 26% populacji żyje poniżej progu ubóstwa.

W niedalekiej przeszłości nastąpiło wiele pozytywnych zmian w społeczeństwie indyjskim. Znacząco zmniejszył się analfabetyzm. Wzrosła liczba uczniów pomiędzy 6 a 14 rokiem życia uczęszczających do szkół. 83% gospodarstw domowych ma stały dostęp do pitnej wody. Znacząco ograniczono zachorowalność na wiele groźnych do tej pory chorób, do czego przyczyniły się powszechne akcje szczepień, m.in. przeciwko polio. Rozwój technologiczny, w tym przemysłu informatycznego skutkuje poszerzaniem się świadomości o prawach dzieci.

Przed Indiami stoi jednak nadal wiele wyzwań, wśród których najważniejsze to:

. ograniczenie śmiertelności niemowląt, która w 2000r. wynosiła 68 na 100 tys. żywych urodzeń
. zwiększenie liczby dzieci objętych powszechnymi szczepieniami - między 1997 a 2000 rokiem nastąpił spadek tego wskaźnika: z 60 do 40 procent dzieci objętych szczepieniami
. zmniejszenie śmiertelności matek przy porodach - wskaźnik ten wynosi obecnie aż 540 na 100 tys. żywych urodzeń
. wyeliminowanie dyskryminacji dziewczynek, która rozpoczyna się już od momentu ich urodzenia i charakteryzuje się częstymi przypadkami uśmiercania noworodków tej płci

W ostatnich 6 latach nastąpił znaczny wzrost zachorowań na HIV/AIDS. Szacuje się, że 3.97 miliona osób żyje z AIDS.

Aż 47% dzieci poniżej 3 lat jest niedożywionych, bardzo wysoka jest liczba dzieci urodzonych z niedowagą, około połowy kobiet w Indiach cierpi na anemię. Tylko 50% gospodarstw domowych używa do gotowania soli wzbogaconej o jod. Zarówno jakość wody jak i zaopatrywanie w nią mieszkańców kraju pozostawiają wiele do życzenia. Mało domów posiada urządzenia sanitarne. W zaledwie 37% z nich są toalety, wskaźnik ten spada do 19% na obszarach wiejskich.

Częste w Indiach są przypadki przymusowej pracy dzieci, bardzo duża jest liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły. Sytuacja te jest szczególnie zła w przypadku dziewczynek. Należy także zwrócić uwagę na liczne przypadki tzw. dziecięcych małżeństw, zawieranych przez nieletnich i uświęconych hinduską tradycją. Wpływają one negatywnie na prawidłowy rozwój dziecka i ich późniejsze, dorosłe życie. Wyzwania jakie stoją przez tym ogromnym krajem to także konieczna poprawa: systemu opieki zdrowotnej, opieki nad małymi dziećmi, odżywiania, sytuacji dziewczynek i wzrost świadomości dotyczącej zagrożenia jakim jest HIV/AIDS.

Priorytety UNICEF

Jasne jest, że z liczącą 400 milionów populacją dzieci Indie mogą pełnić wiodącą rolę w promowaniu i wdrażaniu praw dziecka. UNICEF skupia się na wzmacnianiu instytucji rodziny i wyposażaniu jej w odpowiednią wiedzę i umiejętności, które poprawią opiekę nad dziećmi i zapewnią im bezpieczne dzieciństwo. Może to być osiągnięte dzięki zwiększaniu liczby partnerów współpracujących z UNICEF, a także przez skuteczne koordynowanie i monitorowanie programów mających na celu poprawę sytuacji najmłodszych.

Priorytety UNICEF i Rządu Indii na lata 2003-2007 to:

. redukcja śmiertelności niemowląt i matek podczas porodów, przez wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, poprawienie jakości odżywiania, zwiększenie dostępu do czystej wody i roztoczenie opieki nad dziewczynkami i kobietami
. redukcja niedożywienia i niedowagi dzieci, przez wdrożenie programu opieki nad małym dzieckiem
. poprawa szkolnictwa na poziomie podstawowym
. zapewnienie bezpiecznego dzieciństwa dzieciom przez wyeliminowanie wszystkich form przymusowej pracy dzieci, wykorzystywania seksualnego i handlu dziećmi
. zapobieganie HIV/AIDS wśród dzieci, dorosłych i całych rodzin
3 5 3
2009-11-03T18:34:09+01:00
INDIE

Indie to państwo w Azji Południowej. Ten kraj jest otoczony pasmami górskimi takimi jak Himalaje i Karakorum. Z Indiami graniczą Pakistan, Chiny, Nepal, Bhutan, Birma, Bangladesz, Sri Lanka. Od południowego zachodu ten kraj otaczają wody Morza Arabskiego.Stolicą Indii jest Nowe Delhi.Duże miasta tego kraju to :
- Bombaj
- Delhi
- Kalkuta
- Madras
- Ahmadabad
- Hajdarabad
- Puna
- Surat
- Kanpur
Położenie geograficzne: 8°-37° N, 68°-97° E
Rozciągłość równoleżnikowa – 2 933 km
Rozciągłość południkowa – 3 214 km

Głową Indii jest prezydent, organem ustawodawczym dwuizbowy parlament – San sad. Stany mają własne organy władzy, na czele stoi gubernator mianowany przez prezydenta.

Zwrotnikowy, na północy zwrotnikowy-monsunowy, na południowym zachodzie wilgotny, stopniowo przechodzi w suchy w zachodniej części Niziny Hindustańskiej, w Karakorum i Himalajach podzwrotnikowy górski. W wyższych partiach gór zima trwa 6 miesięcy. Częste cyklony połączone z wielkimi ulewami w okresie przejściowym między monsunem letnim a zimowym. Średnia temperatura w styczniu wynosi od ok. +15 °C u podnóża Himalajów do ok. +28 °C na południu. W maju, który jest najcieplejszym miesiącem roku, temperatury wynoszą +27 do +30 °C, z wyjątkiem pustyni Thar gdzie temperatura osiąga +36 °C. W Delhi dochodzi nawet do +43 °C.


2 5 2