Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:40:16+02:00
Przyczyny:
- niedobór kapitałów w Europie sprawiał, że pożyczano je w USA, co silnie związało amerykańskie i europejski rynek finansowy
- banki sztucznie podtrzymywały dobrą koniunkturę, udzielając ryzykownych dla nich kredytów
- spadek przyrostu demograficznego wywołał przewagę podaży nad popytem (nadprodukcję)
- istniało zjawisko spekulacji na giełdzie - wiele firm wypuszczało akcje bez pokrycia majątkowego
- 24 października 1929r. (tzw. czarny czwartek) na nowojorskiej giełdzie doszło do krachu giełdowego - gwałtownego spadku wartości akcji i papierów wartościowych, był to początek wielkiego kryzysu.

Przejawy:
- wielki kryzys dotknął wszystkie dziedziny gospodarki
- przedsiębiorstwa łączyły się w organizacje monopolistyczne - zamykano nierentowne zakłady i ograniczano produkcję
- nastąpiło masowe bezrobocie i spadek dochodów ludności, powodujące zubożenie znacznych grup społecznych i radykalizację poglądów niektórych z nich
- miało miejsce załamanie produkcji i wymiany międzynarodowej, co wpłynęło na kryzysy systemów walutowych i bankowych poszczególnych krajów
- wielki kryzys nie dotknął jedynie gospodarki ZSRR, gdzie nie działały mechanizmy rynkowe, ponadto ekonomia radziecka i bez kryzysu była niewydolna.
2 5 2