Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:59:34+02:00
1. znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego a po części też województwa łódzkiego oraz województwa kujawsko- pomorskiego.
2.nieliczne wzniesienia morenowe, brak jezior, krajobraz staro glacjalny- rozległe równiny, wysoczyzny morenowe, pradoliny
3.rzeki- Warta
4.Gleby na Nizinie Wielkopolskiej są jednolite,: piasek i żwir, czy iły, glina, oraz żwir, liczne głazy, także piaskowce oraz łupki.Występują tutaj gleby:płowe, gleby brunatne, gleby bielicowe, żyzne mady rzeczne oraz czarne ziemie.
5.przeważają grądy czyli las liściasty mieszany, a także bory sosnowe, bory mieszane, lasy bukowe, lasy dębowe, łęgi, liczne torfowisk oraz tereny bagienne.
6.złoża soli kamiennej i potasowej,węgiel brunatny, złoża gazu ziemnego, rudy miedzi
7. przemysł: spożywczym, elektromaszynowym, środki transportu, włókienniczy, skórzany, elektrociepłowniczy.
8.Najważniejsze miasta regionu to: Poznań,Kalisz,Gniezno, Konin, Leszno.
9.Uprawa dotyczy przede wszystkim: żyta, ziemniaków, pszenicy, buraków cukrowych oraz rzepaku.
11. park narodowy Wielkopolski i park narodowy ujście warty
12.-katedra gnieźnieńska
-Ostrów
-największa w kraju palmiarnia
-skansen pszczelarski i Rogalin ze starymi dębami
16 3 16