Odpowiedzi

2010-04-11T15:40:57+02:00
Last vacation I spent at the colony in Greece. It was very sunny and I have met many interesting people. Room shared with three girls, but we were very nice to be able to stay together. I visited many places and I liked it there. I liked the disco and a trip to Athens. Most of the time spent on the beach soaking up the sun. The town where I stayed two weeks was a beautiful place. In the afternoons, often with girlfriends writing interesting stories with good fun. I felt honored to win a contest for the best likeness of the goddess Athena. Experience of such an attractive holiday was something amazing for me. I would like to go to that place once again!

tłumaczenie na pl :
Ostatnie wakacje spędziłam na kolonii w Grecji. Było bardzo słonecznie i poznałam wiele ciekawych osób. Pokój dzieliłam z trzema dziewczynami, ale było nam bardzo przyjemnie móc razem pomieszkać. Zwiedziłam wiele miejsc i bardzo mi się tam podobało. Najbardziej podobały mi się dyskoteki i wycieczka do Aten. Większość czasu spędziłam na plaży opalając się. Miasteczko, w którym przebywałam dwa tygodnie było pięknym miejscem. Popołudniami często pisałyśmy wraz z koleżankami ciekawe historie dobrze się przy tym bawiąc. Czułam się zaszczycona wygrywając konkurs na najlepszą podobiznę bogini Ateny. Przeżycie takich atrakcyjnych wakacji było czymś niesamowitym dla mnie. Chciałabym pojechać w to miejsce po raz kolejny !

p.s - nie wiem czy jest tam tyle zdań ile być powinno xD
8 4 8