Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:33:04+02:00
Suma trzech liczb jest równa 240. Druga liczba jest o 40% mniejsza od pierwszej, a trzecia stanowi 1/4 (jedną czwartą) sumy liczb pierwszej i drugiej. Znajdź te liczby.

x=?
y = (100-40)%x=60%x=0,6x
z = 1/4(x+y)= 1/4(x+60%x)= 1/4* 160%x= 0,25*1,6x=0,4x
x+y+z=240

x+0,6x+0,4x=240
2x=240 /:2
x=120
y= 0,6*120= 72
z= 0,4*120= 48
120+48+72=240

Pozdrawiam!:)

2 3 2
2010-04-11T14:34:08+02:00
240:3=80 80+40=120 - jedna liczba
40%*80=0,4*80=32 80 - 32= 48 - druga liczba
80+48=128 3/4*384=384/4=72 - trzecia liczba

120+48+72=240
1 1 1
2010-04-11T14:35:35+02:00
I liczba - x
II liczba - 60%x
III liczba - 1\4(x+60%x)

x+0,6x+1\4(x+,06x)=240
1,6x+0,4x=240
2x=240
x=120

I liczba - 120
II liczba - 72
III liczba - 48