1. Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z piętnastu zadań. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymywał 5 punktów, a za złą lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty. Ile zadań rozwiązał prawidłowo?

2.Siedziały wróble na strachu na wróble. Początkowo na lewym ramieniu siedziało dwa razy więcej wróbli niż na prawym. Potem cztery wróble przeniosły się z lewego ramienia na prawe i wówczas po obu stronach było tyle samo wróbli. Ile wróbli siedziało na strachu na wróble?

2

Odpowiedzi

2010-04-11T14:35:09+02:00
1.
5x-2(15-x)=54
5x-30+2x=54
7x=84|:7
x=12

spr.

5*12-2(15-12)=60-6=54
odp:liczba poprawnych odpowiedzi wynosi 12
9 3 9
2010-04-11T14:36:12+02:00
1.
1. Analiza zadania
zadania prawidłowe x
zadania błędne 15-x
punkty zdobyte 54
punkty zdobyte x*5-2(15-x)

2/3. Ułożenie i rozwiązanie równania
x*5-2*(15-x)=54
5x-30+2x=54
5x+2x=30+54
7x=84 // :7
x=12

4. Sprawdzenie
zadania prawidłowe 12
zadania błędne 15-12=3
punkty zdobyte 54
punkty zdobyte 12-5-2*3=60-6=54
10 4 10