Odpowiedzi

2010-04-11T14:32:05+02:00
Musi byc przesuniecie ciała przez siłe na nie działająca
W=F*s
3 3 3
2010-04-11T14:33:10+02:00
Aby została wykonana praca potrzebna jest siła i przemieszczenie.

W=F×s
W-praca [J]
F- siła [N]
s- przemieszczenia [m]

Praca jednego dżula jest to praca jaką wykonuje siła o wartości 1N działająca na ciało, które przesuwa się o 1m przy założeniu, że zwrot siły jest zgodny ze zwrotem przesunięcia.
[1J]=[1N]×[1m]
Praca nie była wykonana jeśli nie było przemieszczenia.

Mam nadzieję, że pomogłam :)
2 5 2
2010-04-11T14:36:44+02:00
Moc i energia mechaniczna..
Praca W to iloczyn skalarny wektora siły i wektora przemieszczenia ciała wywołanego działaniem tej siły.
P=W\t -wzór na pracę mechaniczną
a W=P razy t
1 4 1