Gospodarstwo rodziny Kowalskich zajmuje powierzchnię 30 ha . Obszar 6 ha obsiali oni żytem, 5 ha zajęła kukurydza , a pozostałą część stanowią łąki. wyraź w procentach części powierzchni gospodarstwa przeznaczone pod różne uprawy .

2

Odpowiedzi

2010-04-11T14:38:07+02:00
Gospodarstwo rodziny Kowalskich zajmuje powierzchnię 30 ha . Obszar 6 ha obsiali oni żytem, 5 ha zajęła kukurydza , a pozostałą część stanowią łąki. wyraź w procentach części powierzchni gospodarstwa przeznaczone pod różne upraw

30 ha - 100 % - całość gospodarstwa
6 ha - x % - pole obsiane żytem
5 ha - y % - pole obsiane kukurydzą
30 - 11 = 19ha - z % - łąki

x = (6×100):30 = 20 %
y = (5×100): 30 = 16 ⅔ %
z = 100% - (20% + 16⅔ %) = 100% - 36⅔ % = 63 ⅓ %
2010-04-11T14:40:19+02:00
6ha- żytem
5ha- kukurydza
19ha- łąki

₃₀⁶ * 100% = 20%- żyto
⁵₃₀ * 100%= 16.6% - kukurydza
₃₀¹⁹ * 100%= 63.4%- łąki
spr;
20%+16.6%+63.4%=100%

Licze na najjj

Odp:Żyto zajmuje 20% działki, kukurydza 16,6%, a łąki 63,4% działki.