5.Redukuj wyrazy podobne i oblicz:
c) 4p-2(8-p²)+5p²-p dla p=½
d) (x+y)-(x-y) dla x=0,75 y=0,5

1.Nazwij wyrażenia algebraiczne:
g) a(a+b)
h) (a+b)÷0,1
i) ab+ac
j) ab-bc
k) 3(a²-b)
l) (2a-3c)³

3.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego wzór na:
a) pole prostokąta o wymiarach d i s
b) pole trójkąta o długości boku p i wysokości w opuszczonej na ten bok
c) pole rombu o długości przekątnych d₁ i d₂
d) pole rówoległoboku o długości podstawy v i wysokości h opuszczonej na tę podstawę
e) pole deltoidu o długości przekątnych p₁ i p₂

6. Alicja kupiła 5 kg ziemniaków po a zł za kilogram, 1 kg mąki po b zł, 2kg pomarańczy po p zł. ile kosztowały zakupy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:46:35+02:00
5.Redukuj wyrazy podobne i oblicz:
4p-2(8-p²)+5p²-p=4p-16+2p²+5p²-p=3p-16+7p²=3*1/2-16+7*(1/2*1/2) =1 1/2-16+1 3/4=-14 2/4+1 3/4=-12 3/4
(x+y)-(x-y)=x+y-x+y=2y=2*0,5=1

1.Nazwij wyrażenia algebraiczne:
g) a(a+b) - iloczyn liczby a i sumy liczb a i b
h) (a+b)÷0,1 - iloraz sumy liczb a i b przez liczbę 0,1
i) ab+ac - suma iloczynów liczb a i b i liczb a i c
j) ab-bc - różnica iloczynów liczb a i b i liczb b i c
k) 3(a²-b) - iloczyn liczby 3 i różnicy kwadratu liczby a i liczby b
l) (2a-3c)³ - sześcian różnicy podwojonej liczby a i potrojonej liczby c

3.Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego wzór na:
a) d * s
b) 1/2 * p * h
c) 1/2 * d₁ * d₂
d) v * h
e) 1/2 * p₁ * p₂

6. Alicja kupiła 5 kg ziemniaków po a zł za kilogram, 1 kg mąki po b zł, 2kg pomarańczy po p zł. ile kosztowały zakupy?
5 * a + 1 * b + 2 * p <---tyle kosztowały zakupy