T: 1,4 Ruch jedostajny prostoliniowy.
strona 10

1. Uczniowie obserwowali ruch samochodu - zabawki i zaznaczali jego kolejne położenia w kolejnych sekundach trwania ruchu. Wyniki pomiarów umieścili w tabeli:Oblicz kolejne odcinki drogi, które ciało przebywa w kolejnych sekundach ruchu. Uwzgledniając, że położenie ciała zoastało wyznaczone z dokładnością do 1 cm, odpowiedz na pytanie, czy ruch tego samochodu mozemy uznawać za ruch jednostajny prostoliniowy. Odpowiedz uzasadnij.

2. Karzystając z tabeli do zadania 1, sporzadż wykres zależnosci położenia ciała do czasu.

3. Na podstwaie tabeli do zadania 1, oblicz predkość samochodu zabawki.

tabelka do zadań znajduje sie w załączniku.:)
Z gory dziekuje.!

Pilne to na jutro.:)
dam naj..:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T14:48:40+02:00
1. sprawdzam czy V = stała w ciągu całego ruchu
s1 = 0,25 m
t1 = 1 s
V = s/t
V1 = 0,25 m/1s = 0,25 m/s
s2 = 0,5 m
t2 = 2 s
V = 0,5 m/2s = 0,25 m/s
itd. ruch jest jednostajny bo V = stała,
oraz w tym samym czasie ciało pokonuje te same drogi:
tzn. w 1 s droga wynosi 0,25 m
w 2s droga 0,25 m (0,5 m - 0,25 m= 0,25 m
itd.
wykres:
na osi x zaznacz czas"1, 2., 3.....s
na osi y zaznacz drogę (przemieszczenie): 0,25 m, 0,5m, 0,75 m.......
zaznacz punkty, powinnaś otrzymać prostą nachyloną do osi czasu.
4 1 4