Tata ma x lat , mama jest od niego 4 lata młodsza , syn ma połowe lat taty, a córka jest o 3 lata młodsza od syna .
a)opisz wyrażeniami algebraicznymi wiek każdego członka rodziny.
b)opisz wyrażeniami algebraicznymi łączny wiek całej rodziny .
c)ile wynosi suma lat członków tej rodziny , jeżeli tata ma 46 lat a ile , gdy ma 50 lat .

2

Odpowiedzi

2010-04-11T14:41:20+02:00
A)x-lata taty
x-4 lata mamy
½x-syn
½-3 córa
b)x+x-4+½x+½x-3
c)46-46-4+½*46+46+46*½-3=46+46-4+23+23-3=131
50+50-4+½*50+50*½-3=50+50-4+50-3=150-7=143
9 3 9
2010-04-11T14:47:34+02:00
A) tata - x
mama - x-4
syn -1/2 x
córka - 1/2 x - 3
b) to jest jakies dziwne nie wiem o co tu chodzi !!
c)tata - 46 lat
mama - 46 lat - 4 lata = 42 lata
syn - 46 lat : 2 = 23 lata
corka - 23 lata -3 = 20 lat

46 lat + 42 lata + 23 lata + 20 lat = 131 lat

tata - 50 lat
mama - 50 lat - 4 lata = 46 lat
syn - 50 lat :2 = 25 lat
corka - 25 lat - 3 = 22 lata

50 lat + 46 lat + 25 lat + 22 lata = 143 lata


10 3 10