Odpowiedzi

2010-04-11T14:41:32+02:00
Realizm socjalistyczny, socrealizm, doktryna i praktyka twórcza w literaturze, sztuce, filmie, muzyce, obowiązująca w ZSRR od początku lat 30. do połowy lat 80. XX w., po II wojnie światowej narzucona w innych państwach bloku sowieckiego (w Polsce w postaci doktrynalnej 1949–56, w innych krajach — do lat 60. i 70.); postulaty zgodności wizji świata z ideologicznymi tezami marksizmu, typowości obrazu artystycznego, ludowości, uprzywilejowania tematyki pracy i tradycji ruchu robotniczego; realizm socjalistyczny w sztukach plastycznych przejawiał się m.in. w pompatycznym malarstwie, rzeźbie o charakterze panegirycznym, w plakacie agitacyjnym; architekturę charakteryzuje monumentalizm budowli o cechach eklektycznych; w muzyce występują przede wszystkim pieśni masowe, w literaturze i filmie tzw. powieści i filmy produkcyjne
2010-04-11T14:41:42+02:00
Realizm socjalistyczny - kierunek w sztuce, określany jako metoda twórcza, istniejący od 1934 r. w sztuce radzieckiej, a następnie w pozostałych krajach socjalistycznych, w których miał oficjalny status podstawowej i jedynej metody twórczości artystycznej i był ideowym i propagandowym narzędziem partii komunistycznych.