Przetłumaczyć horoskopy na j. angielski

Wiosna będzie dla ciebie okazją do zrobienia rachunku sumienia. Realnie spojrzysz na świat, zaakceptujesz różne ograniczenia, przezwyciężysz przeciwności losu. Zachowaj rozwagę w kwestiach finansowych, zdaj się na intuicję, która cię teraz nie zawiedzie. W domu nastąpi zdecydowana poprawa atmosfery. Pzekonasz się, że to zgoda buduje i warto trochę odpuścić. Odkryjesz w sobie potrzebę uczenia się nowych rzeczy. Zapisz się na kurs lub szkolenie. Będziesz mieć ochotę na eksperymenty w kuchni, tyle nowych smaków domaga się odkrycia.


Horoskop wiosenny dla Lwa
Odpoczynek dobrze ci zrobi.
Wiosną zapragniesz odpoczynku i wyciszenia w domowym zaciszu. Sprzyjać będą temu święta Wielkanocne - lepiej więc nie planować hucznych biesiad rodzinnych. Odpoczywaj i ciesz się wiosną. W miłości również będziesz poszukiwać spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Zajmij się partnerem, zaproponuj wspólne wyjście, najlepiej na koncert albo do opery. Warto zmusić się do fizycznej aktywności aby nabrać zdrowszego wyglądu, długie spacery, przejażdżki rowerowe to jest to. W pracy spokojnie, nie zostawiaj tylko wszystkiego na ostatnią chwilę.

3

Odpowiedzi

2010-04-11T14:46:44+02:00
The spring will be a chance for you for doing the examination of conscience. In reality you will look at world, you will accept different restrictions, you will overcome adversities. Retain the deliberation in financial matters, count on the intuition which now won't disappoint you. At home a distinct improvement in the atmosphere will take place. Pzekonasz oneself the agreement is building it and it is worthwhile forgiving a little. You will reveal the need of the learning of new things in yourself. Enrol in the course or the training. You will feel like experiments in the kitchen, this many new tastes are demanding the discovery.

For the Leo the Rest well for you will make the spring forecast. In spring you will feel a desire for the rest and quietening in the home sheltered place. Easter holidays will be supporting it - better so not to plan grand family feasts. Rest and be pleased with a spring. In love you will also be seeking peace and sense of security. Take care of the partner, suggest the shared way out, best for the virtuoso performance or to the opera. It is worthwhile forcing itself to the physical activity in order to gain the healthier appearance, long walks, bike rides that is it. In the work calm down, don't leave only everything for the eleventh hour. (nie gwarantuje doskonałej popawnosci)
1 3 1
  • wiq
  • Początkujący
2010-04-11T14:47:42+02:00
Spring will be an opportunity for you to do an examination of conscience. Realistically look at the world, accept various limitations, conquer adversity. Keep prudence in financial matters, trust the intuition that you now do not disappoint. The house will be committed to improving the atmosphere. You will find that it builds consensus, and we let go a little bit. You will discover in themselves need to learn new things. Sign up for a course or training. You'll be tempted to experiment in the kitchen, so many new flavors demands discovery.


Spring Horoscope for Leo
Rest well you do.
In the spring of desire for rest and tranquility in their homes. Will promote this Easter - so no more grand feast of family planning. Rest and enjoy the spring. For the love you seek peace and security. Take a partner, suggest a common output, the best concert or the opera. It should force yourself to be physically active to gain a healthier appearance, long walks, bike rides, this is it. The work quietly, do not just leave everything at the last minute.


To jest najlepiej przetłumaczone jak potrafię. Jeśli będzie coś źle, to napisz, poprawię.

Pozdrawiam i liczę na naj.
1 5 1
2010-04-11T14:48:10+02:00
The spring will be a chance for you for doing the examination of conscience. In reality you will look at world, you will accept different restrictions, you will overcome adversities. Retain the deliberation in financial matters, count on the intuition which now won't disappoint you. At home a distinct improvement in the atmosphere will take place. Pzekonasz oneself the agreement is building it and it is worthwhile forgiving a little. You will reveal the need of the learning of new things in yourself. Enrol in the course or the training. You will feel like experiments in the kitchen, this many new tastes are demanding the discovery
For the Leo the Rest well for you will make the spring forecast. In spring you will feel a desire for the rest and quietening in the home sheltered place. Easter holidays will be supporting it - better so not to plan grand family feasts. Rest and be pleased with a spring. In love you will also be seeking peace and sense of security. Take care of the partner, suggest the shared way out, best for the virtuoso performance or to the opera. It is worthwhile forcing itself to the physical activity in order to gain the healthier appearance, long walks, bike rides that is it. In the work calm down, don't leave only everything for the eleventh hour.