Dokończ równania reakcji:
SO₃+H₂O->
H₂+Cl₂->
P₂O₁₀+H₂0->
K+H₂O->

Zapisz równania dysocjacji jonowej nasępujących związków :
Mg(OH)₂->
H₂S->
Ba(OH)₂->
KOH->
H₂SO₄->
HNO₃->
HClO₄->
NaOH->

Nazwij następujące związki:
HNO₂,H₃PO₄,HClO₄,NaOH,Ca(OH)₂,Al(OH)₃,HCL,HF,H₂S,H₂SO₄,H₃BO₃,CUOH.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T15:08:18+02:00

1)
SO₃ + H₂O-> H₂SO₄
H₂ + Cl₂->2HCl
2K + 2H₂O-> 2KOH + H₂ (przy wodorze strzałka do góry)

P₄O₁₀ + 6H₂0-> 4H₃PO₄

2)
Mg(OH)₂-> Mg²⁺ + 2OH⁻
H₂S-> 2H⁺ + S²⁻
Ba(OH)₂-> Ba²⁺ + 2OH⁻
KOH-> K⁺ + OH⁻
H₂SO₄-> 2H⁺ + SO₄²⁻
HNO₃-> H⁺ + NO³⁻
HClO₄-> H⁺ + ClO₄⁻
NaOH-> Na⁺ + OH⁻

HNO₂ - kwas azotowy (III)
H₃PO₄ - kwas fosforowy (V)
HClO₄ - kwas cholorowy (VII)
NaOH - wodorotlenek sodu
Ca(OH)₂ - wodorotlenek wapnia
Al(OH)₃ - wodorotlenek glinu
HCl - kwas chlorowodorowy
HF - kwas fluorowodorowy
H₂S - kwas siarkowodorowy
H₂SO₄ - kwas siarkowy (VI)
H₃BO₃ - kwas borowy
CuOH - wodorotlenek miedzi (I)

2 4 2