1.Po rozpuszczeniu 4 g soli w 46 g wody otrzymamy solankę o stężeniu?

2.W ostatnim dniu roku Marek miał 300 zł oszczędności i od stycznia postanowił odkładać co miesiąc 40 zł. Przez y oznaczamy kwotę pieniędzy, którą Marek ma w danym miesiącu, przez x - liczbę miesięcy, które minęły od początku roku. Który wzór pisuje zależność y od x?
A. y= 300-40x B. xy=300+40 C. y=1/40x +300 D. y= 40x + 300

3. Tort w kształcie walca o średnicy 20 cm zapakowano do pudełka. Jaką podstawę powinno mieć dno pudełka, aby tort mógł się w nim zmieścić?
A.sześciokąt foremny o dłuższej przekątnej 20 cm
B.kwadrat o przekątnej 30 cm
C.trójkąt równoboczny o wysokości 27 cm
D.romb o boku 19 cm

4.Tomek zaciągnął w banku OMB kredyt o wysokości 4000 zł, a po roku zwrócił 4100zł. Marta rozważa wzięcie kredytu, w wysokości 100 000 zł. Jaką kwotę będzie musiała zwrócić po roku do Banku OMB, jeśli oprocentowanie kredytu nie ulegnie zmianie? Nie uwzględniaj podatku od odsetek.

2

Odpowiedzi

2010-04-11T15:04:19+02:00
1. Po rozpuszczeniu 4 g soli w 46 g wody otrzymamy solankę o stężeniu 8,69%
100%-46g
x% -4g

x=(100*4)/46=8,69%
2010-04-11T15:07:32+02:00
Zad4. 4000zł-100%
4100zł-x% x=102.5%

102.5%-100%= 2.5%


100000zł-100%
x-102.5% x=102500zł
1 3 1