Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T15:54:13+02:00
1.
Z właściwości trójkąta o kątach 30,60 i 90 stopni wynika, że:
Krawędź podstawy wynosi 5
a wysokość 5√3
Pc=2Pp+Pb=2 * (5²√3)/4 + 3 * 5 * 5√3= 12,5√3+ 75√3= 87,5√3
2.
sześcian ma wszystkie krawędzie równe.
z każdego wierzchołka wychodzą 3 krawędzie.
a=18/3=6cm
D=a√3=6√3cm
3 Uzupełnij:
a) 7m3 = 7 000 000 cm3
b) 12 dm3 = 0,012.m3
c) 86 cm3 =0,086 dm3
d) 6 litrów = 6 000 cm3
e) 0,3m3 =300 litrów
f) 0,03 litra =30000 mm3
4
dane
1000l - suma smietany
250cm³ - objętość jednego zbiornika
1l=1000cm³
1000x1000=1000000cm³
1.000.000cm³:250cm³ = 4000

odp. B. 4000 kartonów

5.
α=360-90=270⁰
R=l=12cm
dł. luku to
(270/360)*2π*12=18π
2πr=18π
r=9
l=12
h=√(12²-9²)
h=√(144-81)
h=√63
h=3√7cm

6
Dane.
r=10cm
Hw=50cm
a=25cm
b=40cm
Vwalca= πr²H
V= π*10²*50= 5000π cm³ <- objętośc walca

Vpros=abc
V= 25*40*c
5000π=25*40*c
5000π=1000c
c = 5π
7.
jedna ściana jest trójkątem równoramiennym..więc prowadząc wysokość na podstawę otrzymamy trójkąt prostokatny o przeciwprostokątnej 2,9m i przyprostokątnych 2m i h
gdzie h to wysokość ściany bocznej
z Tw. Pitagorasa:

h²=2,9²-2²=8,41-4=4,41
h=2,1m
Pc=4P=4*(1/2) * 4 * 2,1=16,8 m²
doliczając 10% papy mamy 1,1*16,8=18,48 m²

8.

A.
V=(4/3) πr³=(4/3) π3³=(4/3)*27* π=36π
B.
V=(1/3)πr²H=(1/3)π3²*9=27π
C.
V=πr²H=π3²*4=36π

Na wyprodukowanie świecy B zużyto najmniej wosku

9
dane
a=30cm=3dm
b=60cm=6dm
c=50cm=5dm

V=a*b* c=3*5*6=90 litrów
3/5 V= 3/5 * 90 = 54 litrów
skoro wlewa 6l/min to 54/6=9minut

C. po 9 minutach
....................................
zadanie 10
Wnioskuje ze jest to 18√2

V= (a³ √2)/12
szukamy a

podstawiamy
(a³ √2)/12= 18√2
a³ √2=216√2
a³=216
a=6
1 5 1