Odpowiedzi

2009-11-03T18:55:52+01:00
1)
Wzór funkcji: y=-2x-1
Jeżeli x=0, to y=-1
Jeżeli x=1, to y=-2*1-1=-3

Do wykresu tej funkcji należą punkty (0,-1) i (1,-3)

2)
Wzór funkcji: y=2x+3
Jeżeli x=1, to y=5
Jeżeli x=0, to y=3

Do wykresu tej funkcji należą punkty (1,5) i (0,3)

3)
Wzór funkcji: y=x-6
Jeżeli x=3, to y=-3
Jeżeli x=4, to y=-2

Do wykresu tej funkcji należą punkty (3,-3) i (4,-2)

4)
Oblicz miejsca zerowe funkcji:
Wzór funkcji: y=-6x
y=0
0=-6x /:(-6)
x=0

Miejsce zerowe funkcji: x=0

5)
Sprawdź czy punkt A należy do wykresu funkcji:
y=3x-⅓ , A=(0,⅓)

y=3*0-⅓
y=⅓
Punkt A należy do wykresu tej funkcji.

6)
Sprawdź czy punkt A należy do wykresu funkcji:
y=-x+7 , A=(10,1)

y=-10+7
y=-3
Punkt A nie należy do wykresu tej funkcji.

7)
a) Jaką wartość przyjmuje dana funkcja dla argumentu x=5 ?
b) Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość y=10 ?
Wzór funkcji: y=4x-3

a) 4*5-3=17
b)10=4x-3
-4x=-13
x=3¼


2009-11-03T18:57:17+01:00
1)dana jest funkcja y=2x+1 napisz równanie funkcji równoległej do danej
odp: y=2x+3
2)napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(1,2); B=(2,1).
odp:
y=ax+b
2=a+b
1=2a+b spinasz to klamrą jak układ równań
a+b=2 b=2-(-1)
2a+b=1 b=3
b=2-a a=-1
2a+2-a=1 y=-x+3
b=2-a
a=-1
3) sprawdź czy punkt A=(25,35) należy do wykresu funkcji o wzorze y=2x-15
odp:
35=2*25-15
35=50-15
35=35
Punkt A należy do wykresu tej funkcji
4)każdej liczbie jednocyfrowej przyporządkowuję o 5 większą.
sporządź tabelkę i napisz wzór ogólny funkcji.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

wzór ogólny tej funkcji to y=x+5

5)określ monotoniczność funkcji o wzorze y=x+ 3
odp:
0 1 2
3 4 5
rysujesz wykres tej funkcji
stwierdzasz czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała.
TA funkcja jest rosnąca.
6)rozwiąż metodą graficzną układ równań
y=2x-5
y=x+3
rysujesz dwie tabelki

1 2
0 1 2 0 1 2
-5 -3 -1 3 4 5

zaznaczasz te punkty na układzie współrzędnych i odczytujesz rozwiązanie
rozwiązanie tego układu to
x=14 i y=23
7)dla jakich argumentów funkcja określona wzorem przyjmuje wartości dodatnie: y=6x-18
y>0
6x-18>0
6x>18 :6
x>3
y>0 dla x>3