1. Sprawdź która z liczb: -2,2,0 jest pierwiastkiem równania kwadratowego, gdy:
a) x²-x-6=0
b) 3x(x+2)=0
2.Rozwiąż równanie:
a)x²-3=0
b)x²-4/25=0
c)5x²=99-6x²
d)(x+5)(x-5)=24
e)x²+169=0
f)2x²-6=2(x²-3)
g)(x-4)²=9-8x
h)(y+3)²=3(2y+6)
i)x²+8x=0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T15:09:07+02:00
1. Najlepiej popodstawiać i sprawdzić, czy wyjdzie 0
a)-2 b)0 i -2
2. to są głównie wzory skróconego mnożenia
a) x²-3=0 (x-√3)*(x+√3)=0 odp:√3 i -√3
b)2/5 i -2/5
c)po przeniesieniu i wyłączeniu 11: 11(9-x²)=0 odp:3 i -3
d)x²-25=24 x²=49 odp:7 i -7
e)brak rozwiązań
f)nieskończenie wiele rozw.
g)brak rozw.
h)3 i -3
i)0 i -8