Weite your own diary or blog for three days of last week. Fellow the steps

step1. Make notes about three days last week.
·What did you do with your family?
·what did you do at school?
·What did you do with your friends?

step2. Use your notes to write your blog.Include some linking words from Exercise2.
2. AFTER,BEFORE,DURING,LATER,SUDDENLY,WHEN;

1

Odpowiedzi

2010-04-11T16:29:40+02:00
Załóż swój pamiętnik lub blog na trzy dni w zeszłym tygodniu. Kolegów kroki

Krok 1. Zanotować trzy dni w zeszłym tygodniu.
· Co zrobiłeś z rodziną?
· Co robiłeś w szkole?
· Co zrobiłeś ze znajomymi?

Krok 2. Korzystać z notatek do pisania blog. użyj niektórych wyrazów z tąd: po, przed, w trakcie, a później nagle, kiedy;


życzę powodzenia
1 1 1