Przetłumaczcie mi to na J.Niemiecki ! Pliska ;))
Opisałam moją rdzinke:

Nazywam się Karolina mam 13 lat i interesuje się muzyką i tańcem .Moja mama nazywa się Stanisława a tato nazywa się Wiesław .Mama lubi czytać książki jest fajna i miła.Tato interesuje się piłką nożną i jest maszynistą i lubi oglądać telewizje. Mam dwóch braci jeden ma 14 lat nazywa się Krystian lubi piłkę nozną i grać na komputerze,a drugi nazywa się Łukasz i ma 25 lat uwielbia samochody.Mam jeszcze siostre Magde która ma 28 lat jest nauczycielką J.Angielskiego bardzo ją lubie, jest miła.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T18:35:49+01:00
Mein Name ist Caroline ich bin 13 Jahre alt und haben Interesse an Musik und Tanz. Meine Mutter rief an und Vater Stanislaus genannt Wieslaw. Meine Mutter liebt es, Bücher zu lesen macht Spaß und ist miła.Tato an Fußball interessiert und einen Fahrer und gerne fernsehen. Ich habe zwei Brüder ist ein 14 Jahre rief Krystian liebte Fußball und spielen auf Ihrem Computer
und der zweite heißt Lukas ist 25 Jahre alt und liebt Autos. Ich habe eine Schwester, Magda, die 28 Jahre alt ist, ist ein Englisch-Lehrer, wie sie sehr, es ist schön.

Bitte :)
tzn. Prosze :)
2 3 2
2009-11-03T18:36:38+01:00
Mein Name ist Caroline ich bin 13 Jahre alt und haben Interesse an Musik und Tanz. Meine Mutter Stanislawa und Vater genannt Wieslaw. Meine Mutter liebt es, Bücher zu lesen macht Spaß und ist nett.Tato an Fußball interessiert und einen Fahrer und gerne fernsehen. Ich habe zwei Brüder ist ein 14 Jahre alt, Krystian liebte Fußball und spielen auf Ihrem Computer
und der zweite heißt Lukas ist 25 Jahre alt und liebt das Auto. Ich habe eine Schwester, Magda, die 28 Jahre alt ist, ist Herr Englisch-Lehrer wie ihr sehr viel, es ist schön.