Zad.1
Kelner sprzedał 170 porcji zup za 448 zł.Zupa ogórkowa kosztowała 2,40 zł, a pomidorowa 3,20 zł.Ile porcji każdego rodzaju zupy sprzedał kelner.
Zad.2
Miejsce pracy jest oświetlone 45 żarówkami.Żarówki pobierają łączną moc 2700 W,przy czym część z nich jest 48 W,a część 75 W.Oblicz, ile użyto żarówek 48 W, a ile 75 W do oświetlenia miejsca pracy.
Zad.3
Ile kilogramów roztworu soli kuchennej o stężeniu 4% i ile kilogramów roztworu soli kuchennej o stężeniu 26% trzeba zmieszać, aby otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18% ?

Proszę o pomoc
bardzo to potrzbuję

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T23:17:01+02:00
1. Układamy układ równań:
x + y = 170
2,4x + 3,2y = 448/*10

x = 170 - y
24x + 32y = 4480/:8

x = 170 - y
3x + 4y = 560

x = 170 - y
3(170 - y) + 4y = 560

x = 170 - y
510 - 3y + 4y = 560

y = 50
x = 170 - 50 = 120

2. Również układ równań
x + y = 45
48x + 75y = 2700

x = 45 - y
48(45 - y) + 75y = 2700

x = 45 - y
2160 - 48y + 75y = 2700

x = 45 - y
27y = 540/:27

y = 20
x = 45 - 20 = 25

3. Układ równań:
x + y = 11
0,04x + 0,26y = 0,18*11 /*100

x = 11 - y
4x + 26y = 198/:2

x = 11 - y
2x + 13y = 99

x = 11 - y
2(11 - y) + 13y = 99

x = 11 - y
22 - 2y +13y = 99

x = 11 - y
11y = 77/:11

y = 7
x = 11 - 7 = 4
2010-04-12T00:06:29+02:00
1.
x -porcje zupy ogórkowej
y -porcje zupy pomidorowej

|x+y=170
|3,2*y + 2,4*y = 448 zł

|x=170-y
|3,2*y + 2,4*(170-y)=448 zł

3,2*y + 408-2,4*y=448 zł
0,8*y=40 / :0,8
y=50

x+50=170
|x=120
|y=50
Odp: Kelner sprzedał 120 porcji zupy ogórkowej i 50 porcji zupy pomidorowej.

2.
x - 48 W żarówka
y - 75 W żarówka

|x+y=45 - ogólna ilość żarówek
|48 W*x + 75 W*y = 2700 W

|x=45-y
|48*(45-y)+75*y=2700

2160-48*y+75*y=2700
27*y=540 / :27
y=20
x+20=45

|x=25
|y=20
Odp: Do świetlenia pracy użyto 25 żarówek 48 W i 20 żarówek 75 W.

3.
x - sól 4%
y - sól 26%

|x + y = 11
|0,04*x + 0,26*y = 0,18*11 /*100

|x = 11 - y
|4*x + 26*y = 198 / :2

|x = 11 - y
|2*x + 13*y = 99

|x = 11 - y
|2*(11 - y) + 13*y = 99

|x = 11 - y
|22 - 2*y +13*y = 99

|x = 11 - y
|11*y = 77 / :11

|x = 4
|y = 7
Odp: Potrzeba 4 kg soli kuchennej o stężeniu 4% oraz 7 kg soli o stężeniu 26%.