Daje 100 punktów i liczeę na rozwiązanie !

zadanie 2 strona 64 z podręcznika
to treść tego zadania .. jeden z ośmiu kątów otrzymanych z przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą ma miarę :
a)37 stopni
b)110 stopni
Oblicz miary pozostałych kątów.

zadanie 1 strona 50 to jest przykład c) ze zbioru zadań
to treśc zadania .. oblicz miary kątów alfa,beta,gamma,delta.
(zaraz podam ten rysunek w załączniku)

jest to ,,matematyka wokół nas"
do 1 gim

proszę o rozwiązanie bo jest to mi potrzebne na jutro !!!

Daje naj !

(ten rysunek w załaczniku nie jest dokładny)

2

Odpowiedzi

2010-04-11T16:07:24+02:00
To treść tego zadania .. jeden z ośmiu kątów otrzymanych z przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą ma miarę :
a)37 stopni

wszystkie kąty ostre(4) mają 37 stopni (jako kąty wierzchołkowe i odpowiadające)
kąty rozwarte (4) mają zaś 180-37=143 stopni
kąt rozwarty jest przyległy do ostrego

b)110 stopni
wszystkie kąty rozwarte (4) mają 110 stopni (jako kąty wierzchołkowe i odpowiadające)
kąty ostre (4) mają zaś 180-110=70 stopni
kąt rozwarty jest przyległy do ostrego
Oblicz miary pozostałych kątów.


zadanie 1 strona 50 to jest przykład c) ze zbioru zadań
to treśc zadania .. oblicz miary kątów alfa,beta,gamma,delta.
(zaraz podam ten rysunek w załączniku)

α+70+50=180 kąty dające kąt półpełny
α=180-120
α=60 stopni

β+60+50=180 kąty trójkąta
β=180-110
β=70 stopni

δ=odpowiadający do β+wierzchołkowy do α
δ=70+60
δ=130 stopni

γ=α+naprzemianległy do 50
γ=60+50
γ=110 stopni
5 3 5
2010-04-11T16:24:16+02:00