SOS

HELP
Proszę o rozwiązonia które można zapisać do książki na teraz.

Informacje na temat kręgowców.

Ryby:Pokrycie ciała...,środowisko życia...,miejsce rozmnażania
Płazy:Pokrycie ciała...,środowisko życia...,miejsce rozmnażania
Gady:Pokrycie ciała...,środowisko życia...,miejsce rozmnażania
Ptaki:Pokrycie ciała...,środowisko życia...,miejsce rozmnażania
Ssaki:Pokrycie ciała...,środowisko życia...,miejsce rozmnażania


Na teraz może być z internetu lub książek...
Plisss.

2

Odpowiedzi

2010-04-11T15:12:22+02:00
Ryby:Pokrycie ciała: łuski,środowisko życia: woda,miejsce rozmnażania: woda
Płazy:Pokrycie ciała: śluz ,środowisko życia: wodne i lądowe,miejsce rozmnażania: woda
Gady:Pokrycie ciała:tarczki,środowisko życia: ląd miejsce rozmnażania: na lądzie
Ptaki:Pokrycie ciała: pióra,środowisko życia: lądowe,miejsce rozmnażania:na lądzie
Ssaki:Pokrycie ciała: sierść,środowisko życia: lądowe,miejsce rozmnażania: na lądzie

2 3 2
2010-04-11T15:18:54+02:00
Ryby: Pokrycie ciała: łuski i śluz
środowisko życia: wodne
miejsce rozmnażania: woda

Płazy: Pokrycie ciała: śluz i cienka skóra
środowisko życia: wodne i lądowe
miejsce rozmnażania: woda (na pewno żaby)

Gady: pokrycie ciała: gruba skóra z łuskami lub tarczkami
środowisko życia: lądowe
miejsce rozmnażania ląd

Ptaki: pokrycie ciała: pióra
środowisko życia: ląd
miejsce rozmnażania: ląd

Ssaki: pokrycie ciała: sierść
środowisko życia: ląd
miejsce rozmnażania: ląd

Chyba, że w rozmnażaniu chodzi wewnętrzne zewnętrze to tak.
ryby: zewnętrzne (jajorodne)
płazy: zewnętrzne (jajorodne nieliczne jajożyworodne)
gady: wewnętrzne: (jajorodne lub jajożyworodne)
Ptaki ( jajorodne)
Ssaki: wewnętrzne (żyworodne, stekowce jajorodne)
11 4 11