Odpowiedzi

2010-04-11T15:14:37+02:00
Obliczamy obwód:
Obw= 2*PI*r
Obw=2*3,14*2cm=12,56cm
Pc=2Pp+Pb (pole podstawy+pole boczne)
Pb=Obw*h
h=3cm
Pb=12,56cm+3cm=37,68cm^2
Pp=PI*r^2 (pi razy r do kwadratu)
Pp=3,14 * (3cm)^2
Pp=28,26cm^2
Pc= 2* 28,26 + 37,68=94,2cm^2

V-objętość
V=Pp*h
V=28,26cm^2 * 3cm=84,78cm^3
2010-04-11T15:23:14+02:00
V=π r² × h
v= π4 × 3
v=12 π cm ³

pc=2π r² + 2π r × h
pc= 2π × 4 + 2 π × 2 × 3
pc=8π + 12π
pc= 4π(2+3) cm ²
2010-04-11T15:32:42+02:00
R - promień
Pp - pole podstawy
H - wysokość walca
V - objętość
Ppc - pole powierzchni całkowitej
Pb - pole boczne

Dane:
r = 2cm
H = 3 cm

Szukane:
Ppc = ?
V = ?

V = Pp x H
V = Π r 2 x H
V = 3 x (2cm)2 x 3 cm
V = 3 x 4 cm x 3 cm
V = 36 cm 3

Ppc = 2 x Pp + Pb
Ppc = 2 x 12 cm 2 + 2Π r
Ppc = 24 cm 2 + 2 x 3 x 2 cm
Ppc = 24 cm 2 + 12 cm 2
Ppc = 36 cm 2