Zad.1. Uzupełnij równania reakcji, dobierz współczynniki, określ typ reakcji oraz podaj nazwy reagentów.
a) NaOH + H ( 3 u dołu) PO (4 u dołu) -------------
b) H ( 2 u dołu) + O ( 2 u dołu) -------------------
c) Cu + AgNO ( 3 u dołu) -------------------

zad.2. Podaj wzory sumaryczne oraz określ stopnie utlenienia wszystkich pierwiastków w następujących związkach chemicznych :
a) siarczan (VI) magnezu, kwas azotowy (III), tlenek chromu (III)
b) chlorek wapnia, tlenek azotu (II), węglan glinu

zad.3. Napisz równanie dowolnej reakcji redox, podaj równania reakcji połówkowych ( podpisz je), zaznacz utleniacz i reduktor. ( równie musi się składać z minimum czterech reagentów).

zad.4. Ile gramów ( i ile moli) wodorotlenku potasu znajduje się w 250 gramach roztworu o stężeniu procentowym równym 15 % ?

1

Odpowiedzi

2012-07-13T11:54:34+02:00

zad.1

a)\ 3NaOH+H_3PO_4-->Na_3PO_4+3H_2O

typ reakcji: wymiana podwójna

reagenty: wodorotlenek sodu+kwas ortofosforowy (V)-->ortofosforan (V) sodu i woda

 

b)\ 2H_2+O_2-->2H_2O

typ reakcji: synteza

reagenty: wodór+tlen-->tlenek wodoru (woda)

 

c\ Cu+2AgNO_3-->Cu(NO_3)_2+2Ag

typ reakcji: wymiana pojedyncza

reagenty: miedź+azotan (V) miedzi (I)-->azotan (V) miedzi (II)+srebro

 

 

zad.2

a) 

siarczan (VI) magnezu - MgSO₄

Mg --> II

S --> VI

O --> -II

 

kwas azotowy (III) - HNO₂

H --> I

N --> III

O --> -II

 

tlenek chromu (III) - Cr₂O₃

Cr --> III

O --> -II

 

 

b)

chlorek wapnia - CaCl₂

Ca --> II

Cl --> -I

 

tlenek azotu (II) - NO

N --> II

O --> -II

 

węglan glinu - Al₂(CO₃)₃

Al --> III

C --> IV

O --> -II

 

 

zad.3

\\KMnO_4+HCl-->MnCl_2+Cl_2+KCl+H_2O\\ \\ Mn^V^I^I - 5e-->Mn^I^I\ \ \ \ \ \ /\cdot 2\ \ \ \ \ \ \ [redukcja]\\ 2Cl^-^I - 2e -->Cl_2^0\ \ \ \ \ \ \ /\cdot 5\ \ \ \ \ \ [utlenianie]\\ \\ 2KMnO_4+16HCl-->2MnCl_2+5Cl_2+2KCl+8H_2O

utleniacz: KMnO₄

redukto: HCl

 

 

zad.4

Cp=15%

mr=250g

M(KOH)=39g/mol+16g/mol+1g/mol=56g/mol

 

Cp=ms/mr * 100%      /*mr

Cp*mr=ms*100%        /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms=15%*250g/100%

ms=37,5g

 

n=ms/M 

n=37,5g / 56g/mol

n=0,7mol