Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:20:17+02:00
Zad 1
ogólny wzór na oporność przewodnika
R = δl/s
δ - oporność właściwa przewodnika
l - długośc przewodnika
s - przekrój poprzeczny przewodnika
δ jest jednakowe dla przewodników więc porównujemy l i s
pierwszy przewodnik
R = l/s
drugi przewodnik
R = 2l/2s = l/s
R/R = 1 odp
stosunek oporów = 1
zad 2
R = δl/s
Rs = δl
l = Rs/δ
δ = 0,0172 Ω mm²/m
d - średnica przewodu
P - pole przekroju = πd²/4 = π0,5²/4 = 0,25π/4 = 0,25 razy 3,14/4 =
= 0,785/4 = 0,2 mm²
l = Rs/δ = 1 razy 0,2/0,0172 = 0,2/0,0172 = 11,6 m
zad 3
Prądy w gałęzi równoległej dzielą się odwrotnie proporcjonalnie do oporności
stosunek oporności
R1/R2 = 10/30 = 1/3 czyli 1:3
więc stosunek prądów
I1/I2 = 3/1 czyli 3 : 1
zad 4
Poniewąż R1 = R2 to prądy płynące przez oporniki są jednakowe i wynoszą
I/2 = 2A/2 = 1 A
Amperomierz pokaże prąd 1 A, a woltomierz pokaże napięcie = 1 A razy 10Ω
10 V