Zadanie z książki Stefana Żermoskiego "Syzyfowe Prace"

Dokończ znania i uzupełnij luki w tekście:
1.Czas fabuły siega roku.........

2. Czas akcji obejmuje 10 lat szkolnych od roku.......do........roku.

3.Miejscem wydarzen jest:
-szkola............
-dom..........
-środowisko........

4.Bohaterowie
-jednostkowy:........
-zbiorowy........

5. Narracja prowadzona jest w ........osobie.
Narrator jest wiec.................
Utwór.......(ilu watkowy)

6. Rodzaj i gatunek utworu:
Utwórnalezy do......... Jest powieścią...........wspołczesną autorowi, spoleczno..........z elementami.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T16:24:19+02:00
Dokończ znania i uzupełnij luki w tekście:
1.Czas fabuły sięga roku 1863.

2. Czas akcji obejmuje 10 lat szkolnych od roku 1874 do1884 roku.

3.Miejscem wydarzeń jest:
-szkoła Gimnazjum w Klerykowie i szkoła w Owczarach
-dom w Gawronkach
-środowisko wiejskie, szkolne

4.Bohaterowie
-jednostkowy:Marcin Borowicz
-zbiorowy społeczeństwo, mieszkańcy Gawronek, Klerykowa,

5. Narracja prowadzona jest w ........osobie.
Narrator jest wiec wszechstronny, abstrakcyjny anonimowy.
Utwór wielowątkowy.
Wątki można podzielić na obyczajowe i psychologiczne. Do obyczajowych należy wątek radców Somonowicza i Grzebickiego, wątek „starej Przepiórzycy”, wątki związane z życiem w miasteczku, mentalnością klerykowian (np. rodzina, w której Andrzej Radek pracuje jako korepetytor). Do psychologicznych zaliczy się wątek obejmujący dzieje bohatera Marcina- to wszystkie wydarzenia związane z dojrzewaniem.

6. Rodzaj i gatunek utworu:
Utwór należy do powieści. Jest powieścią obyczajowo-psychologiczną współczesną autorowi, społeczno.- narodową z elementami tragizmu.


Powieść Syzyfowe prace nie należy do utworów autobiograficznych, choć można w niej odnaleźć wiele wątków autobiograficznych.
1 2 1