Odpowiedzi

2010-04-11T15:52:22+02:00
Kąt 60 stopni, czyli w przekroju tr. równoboczny
l+r = 24
śr = l
r = 1/2*śr
r = 1/2l
l = 24-r
r = 1/2*(24-r)
r = 12-1/2r
r+1/2r = 12
1,5r = 12 |:1,5
r = 8cm
l = 24-r
l = 24-8
l = 16cm
V = 1/3πr²H
z tw. Pitagorasa obliczam H:
H²+r² = l²
H²+8² = 16²
H² = 256-64
H² = 192
H = √192
H = 8√3 cm
V = 1/3π*8²*8√3
V = (512/3) *√3π cm³
Pb = πrl
Pb = π*8*16
Pb = 128π cm²

1 5 1