Błagam nie podawajcie linków tylko zróbcie! bd najlepsze jeśli ktoś zrobi. Można przepisać z internetu. Właśnie chcę z internetu!
Polecenie;
Zbierz informacje na temat historii kościoła parafialnego św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach.
pilne! plis <3

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T15:29:47+02:00
1967 - zorganizowanie punktu katechetycznego w Węgrzcach w domu P.P. Jakubasów (Węgrzce 55), ważnym wydarzeniem dla powstania przyszłej parafii
1967-1971 - katechizacja prowadzona przez ks. Grzegorza Cekierę oraz siostry zakonne.
1974 - przeniesienie punktu katechetycznego do domu P.P. Zybałów (Węgrzce 80), który został zamknięty na polecenie władz.
Działania Kurii Metropolitalnej, ks. Grzegorza Cekiery oraz rodziców przybrały formę heroicznej walki o prawo do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu katolickim. Nauczanie religii odbywało się w wielu prywatnych domach doraźnie udostępnianych przez rodziców.
1975.05.21 - zakup działki wraz z budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem na punkt katechetyczny. Adaptacja budynku według projektu mgra inż. Józefa Dutkiewicza. Wykonywanie prac systemem gospodarczym.
1975.12.16 -zezwolenie władz na użytkowanie obiektu.
1976 -wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Juliana Groblickiego.
1976.08.29 - przekazanie opieki nad dalszą budową punktu katechetycznego oraz katechizacji ks. Włodzimierzowi Bogaczowi przez ks. Kardynała Karola Wojtyłę.
1976.12.26 - Ks. Kardynał Karol Wojtyła poświęca punkt katechetyczny, który zaczął pełnić także funkcję kaplicy.
1977.11.03 -poświęcenie tabernakulum przez ks. Biskupa Albina Małysiaka.
1978 - nawiedzenie rodzin w parafii przez kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
1979 - pierwsze misje parafialne. Nawiedzenie relikwii św. Stanisława.
1980 - wizytacja kanoniczna ks. biskupa Stanisława Smoleńskiego.
1982.08.15 - erygowanie parafi imocą mocą dekretu ks. kardynała Franciszka Macharskiego.
- Ustalenie granic.
- Mianowanie ks. Włodzimierza Bogacza pierwszym proboszczem.
1983 - uzyskanie zgody na rozbudowę kościoła.
- Rozpoczęto prace budowlane.
1984 - wizytacja kanoniczna ks. biskupa Juliana Groblickiego.
1985.10.02 - wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.
1988 - wykonanie rzeźby figur do ołtarza: Miłosierny Chrystus, Duch święty, Opatrzność Boża według projektów J. Murzyna i E.Wasilewskiej odlanych przez Stefana Kowalówkę.
1988.12.17 - poświęcenie kościoła przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.
1989 - wizytacja kanoniczna ks. biskupa Albina Małysiaka.
1990 - podpisanie aktu notarialnego miejsca przeznaczonego na cmentarz oraz powołanie komitetu budowy cmentarza.
1991 - poświęcenie placu przeznaczonego na cmentarz.
- Wykonanie figury św. Andrzeja Boboli odlanej z brązu przez Leszka Węglarza.
- Wybudowanie w stanie surowym kaplicy na cmentarzu, wytyczenie alejek, ogrodzenie części cmentarza.
1992.02.23 - poświęcenie dzwonów przez ks. Biskupa Kazimierza Nycza.
1992.05.17 - ks. Bogdan Jeleń, pierwszy kapłan z parafii, odprawił Mszę św. prymicyjną.
-Wykończenie prac w kaplicy cmentarnej oraz przechowalni zwłok
1992.10.23 - poświęcenie kaplicy na cmentarzu przez ks. biskupa Jana Szkodonia.
1993.08.27 - ks. kardynał Franciszek Macharski skierował do pracy w parafii wikariusza ks. mgra Wojciecha Guzika.
- Wykonanie witraża w prezbiterium.
1994 - ks. mgr Wojciech Guzik odszedł, aby podjąć pracę w Zabierzowie.
- ks. kardynał Franciszek Macharski skierował na jego miejsce ks. mgra Grzegorza Łopatkę, który pisał rozprawę doktorską.
1995 - zakupienie nowych organów oraz obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
- Rozpoczęcie wykonywania stacji Drogi Krzyżowej.
- Przeprowadzenie Misji świętych.
1996 - dokończenie Drogi Krzyżowej.
- Odnowienie relikwiarza św. Andrzeja Boboli.
- Poświęcenie figury św. Antoniego. Przeprowadzenie renowacji Misji świętych.
1997 - zamontowanie dalszych witraży.
- Zorganizowanie pielgrzymki do Rzymu.
1998 - ks. proboszcz Włodzimierz Bogacz uroczyście obchodzi jubileusz 25-lecia kapłaństwa.
1999.05.02/03 - nawiedzenie parafii przez kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
- Budowanie plebanii.
- Pielgrzymka do La Salette, Lourdes i innych miast Francji.
2000 - Poświęcenie plebanii.
- Pielgrzymka do Rzymu.
2002.02.22 - ks. proboszcz Włodzimierz Bogacz zakończył życie.
- Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 i 25 lutego. Mszy świętej 24.II przewodniczył ks. biskup Kazimierz Nycz, celebrowało około 70 kapłanów. 25.II mszę świętą pogrzebową odprawił ks. kardynał Franciszek Macharski w asyście ponad 100 kapłanów. Ciało zmarłego złożono na cmentarzu parafialnym w Węgrzcach.
2002.03.01 - Ksiądz kardynał Franciszek Macharski wyznaczył nowego proboszcza. Został nim dotychczasowy Ojciec Duchowny Krakowskiego Seminarium Duchownego ks. kanonik mgr lic. Roman Sławeński.
- Odejście ks. dra Grzegorza Łopatki do pracy w parafii św. Szczepana w Krakowie.
- Skierowanie do pracy w parafii ks. mgra Dariusza Chromego piszącego rozprawę doktorską.
- Wymienienie nagłośnienia w kościele.
- Wprowadzenie nabożeństwa do św. Andrzeja Boboli połączonego z uczczeniem relikwii świętego 16 dnia każdego miesiąca.
2003 - wzniesienie pomnika na grobie śp. ks. Włodzimierza Bogacza na parafialnym cmentarzu.
- Zakupienie działki z przeznaczeniem na poszerzenie placu kościelnego i parking.
- Przyjęcie relikwii św. Faustyny.
- Wyeksponowanie obrazu Miłosiernego Chrystusa.
- Wprowadzenie zwyczaju odmawiania różańca świętego przez Panie z Róż Różańcowych w każdy czwartek godz. 1730.
2004 - Wizytacja kanoniczna ks. kardynała Franciszka Macharskiego.
- Zakupienie drugiej działki położonej obok kościoła i przeznaczenie jej na cel sportowo-rekreacyjny.
2005 - kontynuacja prac na placu kościelnym i parkingu.
- Odejście ks. proboszcza Romana Sławeńskiego do pracy w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Uroczyste pożegnanie gorliwego duszpasterza przez parafian i przedstawicieli władz.
2005.09.04 - Objęcie funkcji proboszcza przez ks. kanonika dra Marka Wrężla pracującego dotąd w parafii św. Szczepana w Krakowie.
- Odprawianie w każdy piątek o godz. 1500 Mszy św. i odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego
2006 - Przebudowanie zakrystii i jej umeblowanie.
- Kontynuacja prac na placu kościelnym i parkingu
- Wybudowanie schodów z parkingu do kościoła.
- Położenie kostki brukowej na parkingu.
- Wykonanie wentylacji kościoła
- Umieszczenie figury Matki Bożej Niepokalanej w procesyjnej części
parkingu.
2006.11.12 - ks. biskup Jan Szkodoń uroczyście poświęca figurę Matki Bożej Niepokalanej wraz z parkingiem na którym jest ona umieszczona, a także odnowioną zakrystię.
2007.04 – wybudowanie muru oporowego u stóp parkingu z umieszczonym na nim krzyżem nazwę parafii i godziny Mszy św.
2007.05.16 – podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Andrzeja Boboli – patrona parafii zainaugurowano obchody jubileuszu 25 – lecia istnienia parafii Węgrzce. Mszę św. celebrował pierwszy węgrzecki duszpasterz ks. prałat Grzegorz Cekiera, który w homilii dał osobiste świadectwo tamtych trudnych początków. Koncelebransem był ks. Florian Gruca – proboszcz parafii macierzystej Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Ta parafia ufundowała krzyż z napisem „Jezu ufam Tobie” umieszczony na murze oporowym parkingu, a ks. Florian go poświęcił. Tym sposobem uroczyście zakończono budowę parkingu parafialnego.Tę uroczysta Eucharystię celebrował również ks. Roman Sławeński – poprzedni proboszcz parafii oraz wieloletni nasz duszpasterz ks. Grzegorz Łopatka.
2007.08 – przeprowadzono prace upiększające ołtarz główny i prezbiterium naszego kościoła. Projektantem wystroju ołtarza był prof. Witold Cęckiewicz, natomiast autorem przemodelowania figury Pana Jezusa oraz siedzeń w prezbiterium był prof. Czesław Dźwigaj
2007.09.23-
2007.09.28 – Misje święte w 25 – tym roku istnienia Parafii prowadził bardzo owocnie i poruszająco ks. dr hab. Piotr Natanek.
2007.09.29

– Ks. bp Jan Szkodoń w zastępstwie ks. kard. Stanisława Dziwisza celebrował uroczystą Mszę św. jubileuszową w 25 – lecie istnienia parafii, udzielając naszej młodzieży sakramentu bierzmowania
2007.12 – kulminacyjnym aktem uroczystości jubileuszowych było wydanie pamiątkowego kalendarza parafialnego, w którym oddano hołd twórcom i budowniczym parafii, zachęcając nowe pokolenie do podjęcia tej zaszczytnej misji
2008

- Budowa poczekalni kancelaryjnej i remont plebanii
- Naprawa i malowanie dachu kościoła
- Odwodnienie i uporządkowanie części obejścia wokół kościoła
- Prace projektowe nowego ogrzewania kościoła
- Zakup nowych organów (Johannus sweelinck 25) wraz z prospektem piszczałkowym
- Prace projektowe nad nowym wejściem do kościoła
- Uzyskanie pozwolenia na przebudowę kościoła.
2009.04.17

- KS. BISKUP JAN ZAJĄC
dokonał poświęcenia nowych organów.
2009.05.16

- Pierwsze Święto Parafii z festynem parafialnym:
popołudniowym spotkaniem wszystkich parafian na przygotowanym pikniku z loterią, zabawami i konkursami zakończone ogniskiem ze wspólnymi spiewami i pieczeniem kiełbasy.
2009

- Spłata zadłużenia za zakup nowych organów
- drugie malowanie dachu na kościele
- Remont schodów wejściowych w kaplicy na cmentarzu parafialnym
- Projekt koncepcyjny zagospodarowania Dolnego Kościoła
2009.06.28 - Odejście ks. proboszcza dr Marka Wrężla do pracy w parafii MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach. Uroczyste pożegnanie duszpasterza przez wszystkich parafian.
2009.08 - Ksiądz Arcybiskup Stanisław Dziwisz na funkcję proboszcza wyznaczył ks. mgr Wojciecha Warzechę pracującego dotąd w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie.
2010-04-11T15:30:00+02:00
Historia parafii krok po kroku


1967 - zorganizowanie punktu katechetycznego w Węgrzcach w domu P.P. Jakubasów (Węgrzce 55), ważnym wydarzeniem dla powstania przyszłej parafii
1967-1971 - katechizacja prowadzona przez ks. Grzegorza Cekierę oraz siostry zakonne.
1974 - przeniesienie punktu katechetycznego do domu P.P. Zybałów (Węgrzce 80), który został zamknięty na polecenie władz.
Działania Kurii Metropolitalnej, ks. Grzegorza Cekiery oraz rodziców przybrały formę heroicznej walki o prawo do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu katolickim. Nauczanie religii odbywało się w wielu prywatnych domach doraźnie udostępnianych przez rodziców.
1975.05.21 - zakup działki wraz z budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem na punkt katechetyczny. Adaptacja budynku według projektu mgra inż. Józefa Dutkiewicza. Wykonywanie prac systemem gospodarczym.
1975.12.16 -zezwolenie władz na użytkowanie obiektu.
1976 -wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Juliana Groblickiego.
1976.08.29 - przekazanie opieki nad dalszą budową punktu katechetycznego oraz katechizacji ks. Włodzimierzowi Bogaczowi przez ks. Kardynała Karola Wojtyłę.
1976.12.26 - Ks. Kardynał Karol Wojtyła poświęca punkt katechetyczny, który zaczął pełnić także funkcję kaplicy.
1977.11.03 -poświęcenie tabernakulum przez ks. Biskupa Albina Małysiaka.
1978 - nawiedzenie rodzin w parafii przez kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
1979 - pierwsze misje parafialne. Nawiedzenie relikwii św. Stanisława.
1980 - wizytacja kanoniczna ks. biskupa Stanisława Smoleńskiego.
1982.08.15 - erygowanie parafi imocą mocą dekretu ks. kardynała Franciszka Macharskiego.
- Ustalenie granic.
- Mianowanie ks. Włodzimierza Bogacza pierwszym proboszczem.
1983 - uzyskanie zgody na rozbudowę kościoła.
- Rozpoczęto prace budowlane.
1984 - wizytacja kanoniczna ks. biskupa Juliana Groblickiego.
1985.10.02 - wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.
1988 - wykonanie rzeźby figur do ołtarza: Miłosierny Chrystus, Duch święty, Opatrzność Boża według projektów J. Murzyna i E.Wasilewskiej odlanych przez Stefana Kowalówkę.
1988.12.17 - poświęcenie kościoła przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.
1989 - wizytacja kanoniczna ks. biskupa Albina Małysiaka.
1990 - podpisanie aktu notarialnego miejsca przeznaczonego na cmentarz oraz powołanie komitetu budowy cmentarza.
1991 - poświęcenie placu przeznaczonego na cmentarz.
- Wykonanie figury św. Andrzeja Boboli odlanej z brązu przez Leszka Węglarza.
- Wybudowanie w stanie surowym kaplicy na cmentarzu, wytyczenie alejek, ogrodzenie części cmentarza.
1992.02.23 - poświęcenie dzwonów przez ks. Biskupa Kazimierza Nycza.
1992.05.17 - ks. Bogdan Jeleń, pierwszy kapłan z parafii, odprawił Mszę św. prymicyjną.
-Wykończenie prac w kaplicy cmentarnej oraz przechowalni zwłok
1992.10.23 - poświęcenie kaplicy na cmentarzu przez ks. biskupa Jana Szkodonia.
1993.08.27 - ks. kardynał Franciszek Macharski skierował do pracy w parafii wikariusza ks. mgra Wojciecha Guzika.
- Wykonanie witraża w prezbiterium.
1994 - ks. mgr Wojciech Guzik odszedł, aby podjąć pracę w Zabierzowie.
- ks. kardynał Franciszek Macharski skierował na jego miejsce ks. mgra Grzegorza Łopatkę, który pisał rozprawę doktorską.
1995 - zakupienie nowych organów oraz obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
- Rozpoczęcie wykonywania stacji Drogi Krzyżowej.
- Przeprowadzenie Misji świętych.
1996 - dokończenie Drogi Krzyżowej.
- Odnowienie relikwiarza św. Andrzeja Boboli.
- Poświęcenie figury św. Antoniego. Przeprowadzenie renowacji Misji świętych.
1997 - zamontowanie dalszych witraży.
- Zorganizowanie pielgrzymki do Rzymu.
1998 - ks. proboszcz Włodzimierz Bogacz uroczyście obchodzi jubileusz 25-lecia kapłaństwa.
1999.05.02/03 - nawiedzenie parafii przez kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
- Budowanie plebanii.
- Pielgrzymka do La Salette, Lourdes i innych miast Francji.
2000 - Poświęcenie plebanii.
- Pielgrzymka do Rzymu.
2002.02.22 - ks. proboszcz Włodzimierz Bogacz zakończył życie.
- Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 i 25 lutego. Mszy świętej 24.II przewodniczył ks. biskup Kazimierz Nycz, celebrowało około 70 kapłanów. 25.II mszę świętą pogrzebową odprawił ks. kardynał Franciszek Macharski w asyście ponad 100 kapłanów. Ciało zmarłego złożono na cmentarzu parafialnym w Węgrzcach.
2002.03.01 - Ksiądz kardynał Franciszek Macharski wyznaczył nowego proboszcza. Został nim dotychczasowy Ojciec Duchowny Krakowskiego Seminarium Duchownego ks. kanonik mgr lic. Roman Sławeński.
- Odejście ks. dra Grzegorza Łopatki do pracy w parafii św. Szczepana w Krakowie.
- Skierowanie do pracy w parafii ks. mgra Dariusza Chromego piszącego rozprawę doktorską.
- Wymienienie nagłośnienia w kościele.
- Wprowadzenie nabożeństwa do św. Andrzeja Boboli połączonego z uczczeniem relikwii świętego 16 dnia każdego miesiąca.
2003 - wzniesienie pomnika na grobie śp. ks. Włodzimierza Bogacza na parafialnym cmentarzu.
- Zakupienie działki z przeznaczeniem na poszerzenie placu kościelnego i parking.
- Przyjęcie relikwii św. Faustyny.
- Wyeksponowanie obrazu Miłosiernego Chrystusa.
- Wprowadzenie zwyczaju odmawiania różańca świętego przez Panie z Róż Różańcowych w każdy czwartek godz. 1730.
2004 - Wizytacja kanoniczna ks. kardynała Franciszka Macharskiego.
- Zakupienie drugiej działki położonej obok kościoła i przeznaczenie jej na cel sportowo-rekreacyjny.
2005 - kontynuacja prac na placu kościelnym i parkingu.
- Odejście ks. proboszcza Romana Sławeńskiego do pracy w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Uroczyste pożegnanie gorliwego duszpasterza przez parafian i przedstawicieli władz.
2005.09.04 - Objęcie funkcji proboszcza przez ks. kanonika dra Marka Wrężla pracującego dotąd w parafii św. Szczepana w Krakowie.
- Odprawianie w każdy piątek o godz. 1500 Mszy św. i odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego
2006 - Przebudowanie zakrystii i jej umeblowanie.
- Kontynuacja prac na placu kościelnym i parkingu
- Wybudowanie schodów z parkingu do kościoła.
- Położenie kostki brukowej na parkingu.
- Wykonanie wentylacji kościoła
- Umieszczenie figury Matki Bożej Niepokalanej w procesyjnej części
parkingu.
2006.11.12 - ks. biskup Jan Szkodoń uroczyście poświęca figurę Matki Bożej Niepokalanej wraz z parkingiem na którym jest ona umieszczona, a także odnowioną zakrystię.
2007.04 – wybudowanie muru oporowego u stóp parkingu z umieszczonym na nim krzyżem nazwę parafii i godziny Mszy św.
2007.05.16 – podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Andrzeja Boboli – patrona parafii zainaugurowano obchody jubileuszu 25 – lecia istnienia parafii Węgrzce. Mszę św. celebrował pierwszy węgrzecki duszpasterz ks. prałat Grzegorz Cekiera, który w homilii dał osobiste świadectwo tamtych trudnych początków. Koncelebransem był ks. Florian Gruca – proboszcz parafii macierzystej Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Ta parafia ufundowała krzyż z napisem „Jezu ufam Tobie” umieszczony na murze oporowym parkingu, a ks. Florian go poświęcił. Tym sposobem uroczyście zakończono budowę parkingu parafialnego.Tę uroczysta Eucharystię celebrował również ks. Roman Sławeński – poprzedni proboszcz parafii oraz wieloletni nasz duszpasterz ks. Grzegorz Łopatka.
2007.08 – przeprowadzono prace upiększające ołtarz główny i prezbiterium naszego kościoła. Projektantem wystroju ołtarza był prof. Witold Cęckiewicz, natomiast autorem przemodelowania figury Pana Jezusa oraz siedzeń w prezbiterium był prof. Czesław Dźwigaj
2007.09.23-
2007.09.28 – Misje święte w 25 – tym roku istnienia Parafii prowadził bardzo owocnie i poruszająco ks. dr hab. Piotr Natanek.
2007.09.29
– Ks. bp Jan Szkodoń w zastępstwie ks. kard. Stanisława Dziwisza celebrował uroczystą Mszę św. jubileuszową w 25 – lecie istnienia parafii, udzielając naszej młodzieży sakramentu bierzmowania

2007.12 – kulminacyjnym aktem uroczystości jubileuszowych było wydanie pamiątkowego kalendarza parafialnego, w którym oddano hołd twórcom i budowniczym parafii, zachęcając nowe pokolenie do podjęcia tej zaszczytnej misji
2008
- Budowa poczekalni kancelaryjnej i remont plebanii
- Naprawa i malowanie dachu kościoła
- Odwodnienie i uporządkowanie części obejścia wokół kościoła
- Prace projektowe nowego ogrzewania kościoła
- Zakup nowych organów (Johannus sweelinck 25) wraz z prospektem piszczałkowym
- Prace projektowe nad nowym wejściem do kościoła
- Uzyskanie pozwolenia na przebudowę kościoła.

2009.04.17
- KS. BISKUP JAN ZAJĄC
dokonał poświęcenia nowych organów.

2009.05.16
- Pierwsze Święto Parafii z festynem parafialnym:
popołudniowym spotkaniem wszystkich parafian na przygotowanym pikniku z loterią, zabawami i konkursami zakończone ogniskiem ze wspólnymi spiewami i pieczeniem kiełbasy.

2009
- Spłata zadłużenia za zakup nowych organów
- drugie malowanie dachu na kościele
- Remont schodów wejściowych w kaplicy na cmentarzu parafialnym
- Projekt koncepcyjny zagospodarowania Dolnego Kościoła

2009.06.28 - Odejście ks. proboszcza dr Marka Wrężla do pracy w parafii MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach. Uroczyste pożegnanie duszpasterza przez wszystkich parafian.
2009.08 - Ksiądz Arcybiskup Stanisław Dziwisz na funkcję proboszcza wyznaczył ks. mgr Wojciecha Warzechę pracującego dotąd w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie.
2010-04-11T15:31:06+02:00

to jest z neTTa ;^^Parafia rzymskokatolicka Węgrzce położona jest na północ od granic miasta Krakowa.

Leży przy międzynarodowej drodze E7 prowadzącej w kierunku Warszawy.


Parafia graniczy:
- od południa z miejską-krakowską parafią pw. Chrystusa Króla,
- od zachodu z parafią Bibice pw . Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
- od wschodu z parafią Raciborowice pw. św.Małgorzaty,
- od północy z Parafią Więcławice pw. św.Jakuba Apostoła.


Naszą Parafię tworzy blisko 900 rodzin zamieszkujących miejscowości
Węgrzce, Bosutów i Boleń.

Parafia Węgrzce należy do Dekanatu Kraków - Prądnik archidecjezji krakowskiej

Rok erygowania parafii 1982
Kościół parafialny wybudowany w latach 1982‑1986, poświęcony w 1986

Odpust Świętego Andrzeja Boboli, 16 maja

Liczba mieszkańców 2763
;^\


pozdrawiam ;)