Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T15:28:18+02:00
Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie) – istniało w latach 1807-1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.
2010-04-11T15:45:02+02:00
W Tylży po zwycięskiej dla Francózów bitwie pod Frydlandem w czerwcu 1807 roku zawarty został pokój między Francją i Rosją oraz między Francja i Prusami. Postanowiono utworzyć niewielkie państwo z ziem II i III zaboru pruskiego które miało nosić nazwę Księstwa Warszawskiego. napoleon 22 lipca 1807 roku ogłosił w Dreźnie konstytucję. Stało sie ono monarchią konstytucyjną z królem saskim Fryderykiem Augustem III na tronie.