Odpowiedzi

2010-04-11T15:34:41+02:00
1.Unia Europejska jest związkiem państw członkowskich Wspólnot Europejskich
2.Powstanie Unii Europejskiej jest fenomenem politycznym .
3.Powstała w 1974 r.
4.
2010-04-11T16:10:22+02:00
Po II wojnie światowej państwa europejskie stanęły nie tylko przed problemem odbudowy swoich miast, fabryk szpitali czy szkół, ale przede wszystkim przed wyzwaniem zapewnienia trwałego pokoju. Pierwszym krokiem było podpisanie w 1951 r. traktatu, który wprowadzał wspólny zarząd nad produkcją węgla i stali. Przyczynić się to miało do utrzymania pokoju. Węgiel i stal były bowiem wykorzystywane do produkcji uzbrojenia. W skład Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) weszło sześć państw: Francja, RFN, Belgia, Luksemburg, Holandia i Włochy. Kilka lat później państwa tworzące EWWiS podejmują decyzję o rozszerzeniu współpracy. W tym celu w 1957 roku podpisują traktaty powołujące Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Od początku zakładano, że organizacje te będą otwarte dla innych państw. Pierwsze rozszerzenia następuje w 1973 roku, kiedy to do EWG dołączają Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania. W 1981 r. do wspólnot europejskich przystępuje Grecja.
W 1986 r., po wejściu Hiszpanii i Portugalii, organizacja liczy już 12 państw. Kolejne rozszerzenie następuje w roku 1995. Wtedy do Unii Europejskiej przystępuje Austria, Finlandia i Szwecja. I wreszcie 1 maja 2004 r. Unia powiększa się najbardziej. Do wspólnoty poza Polską wstępują: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry.
1 stycznia 2007 r., po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii liczba państw wchodzących w skład Unii Europejskiej wzrosła do 27.

Flaga Unii Europejskiej to dwanaście złotych gwiazd tworzących krąg na tle lazurowego nieba. Symbolizują one jedność, solidarność i harmonię między krajami Europy. Dwunastka nie oznacza liczby państw członkowskich lecz jest symbolem doskonałości. Dlatego też flaga pozostaje jednakowa bez względu na liczbę państw należących do UE.

Hymn Unii to "Oda do radości" Fryderyka Schillera. Ten napisany w 1786 r. poemat z muzyką Ludwika van Beethovena już w 1972 r. stał się hymnem Europy. W 1983 r. został przyjęty jako hymn Unii Europejskiej. Oficjalnie nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku powinien być śpiewany.
"Oda do radości" zazwyczaj jest grana 9 maja w Dniu Europy, a także podczas oficjalnych uroczystości i szczytów Unii.

Dzień Europy obchodzimy 9 maja. To właśnie tego dnia 1950 r. Robert Schuman ogłosił propozycje stworzenia organizacji państw Europy. Fakt ten jest uważany za początek obecnej Unii Europejskiej.

Traktat reformujący UE został podpisany 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie przez przywódców 27 państw członkowskich. Decyzje, które zapadły na szczycie Lizbony, oznaczają koniec sześcioletnich dyskusji nad instytucjami UE. Nowy traktat reformujący pozwoli Europie stawić czoła wyzwaniom naszego wieku, zwłaszcza globalizacji i zmianom klimatycznym.

W krajach Unii mieszka ok. 487 000 000 ludzi. Oznacza to, że pod względem liczby mieszkańców Unia zajmuje trzecie miejsce na świecie (po Chinach i Indiach).

Na terenie Unii obowiązują 23 równoprawne języki urzędowe: angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, rumuński, słowacki, słoweński, portugalski, szwedzki, węgierski i włoski oraz język irlandzki, który jest językiem tzw. traktatowym. Język polski jest razem z językiem hiszpańskim na 5 miejscu pod względem liczby użytkowników w UE. Pierwsze miejsce zajmuje niemiecki, kolejne- angielski, włoski i francuski.

Ciekawostki:
- według unijnych norm marchewka to owoc, dlatego że Portugalczycy robią z niej dżem
- najwięcej pieniędzy na rozrywkę wydają Irlandczycy aż 12% swoich dochodów, a najmniej najbogatsi w Unii obywatele Luksemburga- jedynie 4% zarobków
- najwięcej ryb jedzą Hiszpanie i Portugalczycy
- najwięcej kawy wypijają Finowie
- powierzchnia, którą zajmuje UE to ponad 4 000 000 km2. Wchodzące w jej skład kraje różnią się wielkością: największe to Francja (ponad 543 000 km2), najmniejsze- Malta (316 km2).


Żródło: "Unia Europejska- zjednoczeni w różnorodności" a nie Internet! :)

Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam! ;)