Odpowiedzi

2010-04-11T16:17:10+02:00
REFORMA - proces przekształcania elementów systemu politycznego. Nie narusza on jego podstawowych reguł i mechanizmów. Przebiega pod kontrolą instytucji władzy państwowej.

SOBÓR - zgromadzenie wszystkich biskupów. W Kościele katolickim sobór to zgromadzenie biskupów zbierające się pod przewodnictwem papieża lub jego przedstawiciela. Celem soboru jest obradowanie nad sprawami organizacji Kościoła, jego doktryny i zasad wiary.


NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA SOBORU TRYDENCKIEGO
Sobór był odpowiedzią na narastającą potrzebę reform w Kościele katolickim, który podjął się ich w odpowiedzi na reformację. Jest uznawany za początek okresu kontrreformacji. Odbył się w mieście Trydent (północne Włochy).

1.nakazano tworzyć seminaria duchowne (pierwsze powstało w diecezji Mediolańskiej, założył je Karol Boromeusz);
2.rozpoczęto wizytacje biskupów w diecezjach;
3.zasady o klauzurze zakonnej;
4.W 1542 roku papież Paweł III zreorganizował Inkwizycję. Powołał Kongregację Kardynalską Świętej Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji, tzw. Święte Oficjum (Sacrum Officium), które składało się z 6 kardynałów i miało nadzorować działalność sądów inkwizycyjnych w walce z reformacją.
Postanowienia soborowe
1.potwierdzono obecność Chrystusa w Eucharystii na Mszy św. jako ofiary,
2.potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów,
3.potępiono predestynację - tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga (jedna z podstawowych nauk i założeń kalwinizmu)
4.podtrzymano koncepcję wolnej woli, zdolnej samodzielnie wybrać dobro
5.potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Św.
6.uznano Biblię i Tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary
7.zakazano kumulacji beneficjów
8.zakazano nepotyzmu - obsadzania stanowisk kościelnych przez krewnych kleru
9.wprowadzono księgi metrykalne (rejestrowano śluby, chrzty, pogrzeby)
10.stopniowo wprowadzano języki narodowe w czytaniach, lecz modlitwy pozostały odmawiane po łacinie
11.potępiono nauki Lutra
12.ujednolicono liturgię
13.zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach, zakazano kumulacji stanowisk kościelnych.

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

Obradował od 1962 do 1965 r. Był to sobór pastoralny, przygotowujący Kościół do podjęcia wyzwań epoki i dialogu ze współczesnym światem . Sobór Watykański II zapoczątkował wielką odnowę Kościoła katolickiego. Otworzył też Kościół na dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami oraz wprowadził reformę liturgii. Sobór uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa XX w.

Sobór Watykański II zreformował liturgię Mszy św. wprowadzając języki ojczyste zamiast łaciny i "odwracając" kapłana sprawującego Eucharystię "twarzą do ludu".