Za pierwsza dobra odpowiedz daje N A J L E P S Z A !!

1) Najstarszym z trojga dzieci panstwa liczmańskich jest Jas, który ma teraz x lat. Dwa lata po Jasiu urodziła sie jego siostra , a 5 lat temu urodzil sie młodszy brat. Ile lat maja razem dzieci panstwa liczmanskich ? zapisz odpowiedz w jak najprostrzej postaci,

2) Jakimi jednomianami nalezy zastapic symbole? ...

a) -6a(do kwadratu) + .... + 8a + .... -7 = 8a(do kwadratu) - 7

b) -x(do kwadratu) + .... -2x + .... -3+ ... = x(do kwadratu) -x3) Jaka sume algebraiczna nalezy dodac do sumy 2x(do kwadratu) - 3x + 8, aby otrzymac podane wyrazenia? :

a) 4x(do kwadratu) - x
b) 2x
c)-6


4) Udowodni ,ze wartosc liczbowa ponizszego wyrazenia jest taka sama dla kazdej liczby x

(5x-1)-(3x+2)-[1-(1-x)-(-x+2)]


5)
a) 3x-6
------ -5
3

b) 3a-9b 2a-4b
------- - -------
3 2


c) 2x+6 6x-9
----- - ------
2 3


d) x-7 x-1
4* ------ + 9* ------
2 3


6) Wartosc wyrazenia

a(do kwadratu)b + 3ab(do kwadartu) - ab
--------------------------------------------------
2c

dla pewnych liczb wynosi 12 . Oblicz dla tych samych liczb wartosc wyrazeń :


a) a(do kwadratu) b+3ab(do kwadratu) - ab
--------------------------------------------------
4c

b) 2a(do kwadratu) b + 6ab(do kwadratu) - 2ab
----------------------------------------------------
c

c) 3ab -3a(do kwadratu) b - 9ab(do kwadratu)
------------------------------------------------
4c

1

Odpowiedzi

  • Olli
  • Początkujący
2010-04-11T15:43:40+02:00