DAM NAJ! :)

1.Uzupełnij luki w tekście:
Najbogatszą dzielnicą Polski był........... .Władcy tej dzielnicy dbali o jej rozwój gospodarczy, podjęli też starania o zjednoczenie Polski. Henryk Brodaty władał............, częścią Wielkopolski, ziemią krakowską. Najpotężniejszym z książąt polskich był jego syn...................... .Jego śmierć w bitwie stoczonej z ................. pod Legnicą w ..........r. spowodowała rozpad państwa. Upadła idea................ Polski przez książąt śląskich


2. Jakie znaczenie miał zjazd w Łęczycy w 1180r.?
Wymień skutki podziału polski na dzielnice.

:) szybko ! na jutro.:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:24:24+02:00
Zad. 1.
Górny Śląsk,
ziemią opolską, wrocławską, kaliską, lubuską
Henryk II Pobożny
z Tatarami
1243 r.
zjednoczenia

Zad. 2.
Zniesienie prawa do łupu (zabierania przez księcia majątku zmarłego biskupu) i zniesienia prawa do podwodu (żądania żywności w czasie podróży)
Ponadto ustanowiono ulgi od majątku biskupów.

Zad. 3.
Skutki rozbicia dzielnicowego:
- osłabienie granic wewnętrzne i zewnętrzne kraju
- osłabienie dzielnic (wyniszczenie),
- upadek gospodarczy,
- rozdrobnienie dzielnic właściwych na mniejsze,
- słaba odporność granic (najazdy Mongołów, Marchii Brandenburskiej)
-