2.Popatrz na terminarz Mr.Bustera.Ułóz pytania i napisz odpowiedzi.Zastosuj czas past continuous.

MR Buster's Get-the-Ghost Company Ltd.
Tueday 13 Jenuary.
8:00 have breakfast
9:00 drive to London
10:00 meet Amy and Tess
11:00 look for the ghost
1:00 have lunch
3:00 take photos of the house
5:00 go home


1.Where/he/drive/at 9 o'clock?
2.Who/he/meet/ at 0 o'clock?
3.What/he/look for/at 11 o'clock?
4.What/he/do/at 1 o'clock?
5.When/he/ take photos?
6.Where/he/gp/at 5 o'clock?

3.Ułóz pytania Amy.Zastosuj czas past continuous.

Pilne dam naj, na jutro.:)
moze byc tylko zad. 2...
PILNE..

1

Odpowiedzi

2010-04-11T15:54:01+02:00
1. Where was he driving at 9:00 o'clock?
He was driving to London.
2.Who was he meeting at 10 o'clock?
He was meeting Amy and Tess.
3. What was he looking for at 11:00 o'clock?
He was looking for the ghost.
4.What was he doing at 1:00 o'clock?
He was having lunch.
5.When was he taking photos?
He was taking photos at 3:00 o'clock.
6.Where was he going at 5:00 o'clock?
He was going home.

Nie bardzo rozumiem o co chodzi w tym zad3.
13 4 13