Proszę o przetłumaczenie tekstu.

Today the students are going to Whitby.
Sara: Where's Whitby?
Rosie: It's a gread place on the coast, about an hour from here.
Anita: And where's Carl? He is late.
Rosie: Was Carl with you yesterday evening, Sara?
Sara: Yes, we were with Steve and Anita.
Anita: We were on the quiz machine. But Carl wasn't happy.
Rosie: Why not?
Sara: Well, to be honest, he was quite cross - with Steve and me.
Rosie: Here he comes now! Look, he is running. Hi, Carl! Everything OK?
Carl: Not really.
Rosie: What is the matter? Oh, your face is wet - are you crying?
Carl: No, of course not. I was in the showe - then suddenly it was 9 o'clock and i was late. I was worried.
Rosie: And you look very hot. Do you have a temperature?
MR DALE: Time to get on the minibus, everyone!
Rosie: Come and sit with me, Carl. Don't worry- you weren't very late.

Z góry dziękuje!

2

Odpowiedzi

2010-04-11T15:47:07+02:00
Dzisiaj studenci/uczniowie wybierją się do Whitby.
Sara: Gdzie znajduje się Whitby?
Rosie: To wspaniałe miejsce położone na wybrzeżu, godzinę drogi stąd.
Anita: A gdzie jest Carl? Spóźnia się.
Rosie: Czy Carl był z tobą wczorajszego wieczoru, Sara?
Sara: Tak, byliśmy razem ze Steve'em i Anitą.
Anita: Byliśmy przy maszynie do gier. Ale Carl nie był zadowolony.
Rosie: Dlaczego?
Sara: Cóż, jeśli mam być szczera, był innego zdania niż Steve i ja.
Rosie: Już tu idzie! Spójrz, biegnie tu! Witaj, Carl! Wszystko w porządku?
Carl: Nie całkiem.
Rosie: O co chodzi? O, twoja twarz jest mokra, płakałeś?
Carl: Nie, oczywiście, że nie. Brałem udział w pokazie - i wtedy nagle zobaczyłem, że jest już 9. Zacząłem się martwić.
Rosie: Wyglądasz na zgrzanego. Masz gorączkę?
MR DALE: Czas wsiadać do minibusa, śmiało, wszyscy!
Rosie: Usiądź koło mnie, Carl. Nie przejmuj się, nie spóźniłeś się na wycieczkę.
1 5 1
2010-04-11T15:49:53+02:00
Dziś studenci jeżdżą do Whitby.
Sara: Gdzie jest Whitby?
Rosie: Gdzieś na wybrzeżu około godziny z tsąt .
Anita: Gdzie jest Carl on się spóźni.
Rosie: Był Carlem z tobą wczoraj wieczorem, Sara?
Sara: Tak, byliśmy ze Steve i Anitą.
Anita: Byliśmy na quizie szyć na maszynie. Ale Carl nie cieszył się.
Rosie: Czemu nie?
Sara: Tak więc, szczerze mówiąc, gniewał się na Steve i na mnie całkiem.
Rosie: Tu on idzie teraz! Spojrzenie, on biegnie. Cześć, Carl! Wszystko OK?
Carl: Niespecjalnie.
Rosie: Co jest tego sprawą? O, twoja twarz jest mokra - płaczesz?
Carl: nie, oczywiście, że nie. Byłem w środku pokazu - w takim była godzina 9 i i spóźnił się. Martwiłem się.
Rosie: I wyglądasz bardzo gorący. Masz gorączkę?
MR DALE: Czas wsiąść do mikrobusu, każdy!
Rosie: Uciąć koło mnie. Carl nie bój się- nie spóźniłeś się na wycieczkę.
2 1 2