W jakich strefach klimatycznych wysępują strefy krajobrazowe ?
Chodzi mi o stepy , pustynie , wilgotne lasy rówikowe , sawanny , lasy liściaste i mieszane , lasy iglaste , roślinność twardolistna , tundra , wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe ,

Dopasować do :
strefa równikowa
strfa podrównikowa
... zwrotnikowa
podzwrotnikowa
umiarkowana ciepła
umiarkowana chłodna
okołobiegunowa

1

Odpowiedzi

2010-04-11T16:01:35+02:00
Strefa równikowa --> wilgotne lasy równikowe
strefa podrównikowa --> sawanny
strefa zwrotnikowa --> pustynie
strefa podzwrotnikowa --> wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe, roślinność twardolistna
strefa umiarkowana ciepła --> lasy liściaste i mieszane
strefa umiarkowana chłodna --> stepy, lasy iglaste
strefa okołobiegunowa --> tundra
strefa wokół obu biegunów --> Arktyka i Antarktyka