Przekształc podane zdania, zamieniajac tam gdzie to możliwe formy strony czynnej na formy strony biernej. Jak nazywamy czasowniki ktore maja obydwie te formy?

a) Dziecięcą Cesarzową uznawano za władczynię wszystkich krain imperium Fantazjany.
b) Istnienie Fantazjany zależy od stanu zdrowia władczyni.
c) Gdy dziecieca cesarzowa choruje, obumiera także jej kraina.
d) Nikt nie potrafi pomóc władczyni.
e) Misję znalezienie właściwego lekarstwa powerzono Atrejowi, dziesiecioletniemu chłopcu.
f) Atrej mimo wielu przeciwności wyruszył na niebezpieczną wyprawę.

1

Odpowiedzi

2009-11-03T20:28:59+01:00
A)Dziecięca Cesarzowa była uważana za władczynię wszystkich krain imperium Fantazjany.
b) Istnienie Fantazjany było zależne od stanu zdrowia władczyni.
c) Gdy dziecieca cesarzowa była chora, obumiera także jej kraina.
d) Nikt nie potrafi pomóc władczyni. NIE DA SIĘ!
e)Misję znalezienie właściwego lekarstwa zostało powierzowe Atrejowi, dziesiecioletniemu chłopcu.
f) Atrej mimo wielu przeciwności wyruszył na niebezpieczną wyprawę. NIE DA SIĘ!

Chyba zwrotne.
21 3 21