!!!!!!!!dam naj !!!!!!!!!!!!!

1.dziecko nasypuje piasek do foremki w krztałcie stożka o promieniu podstawy 5 cm i tworzącej 13cm następnie przesypuje go do wiaderka w krztałcie walca o wysokości 36cm i promieniu dwa razy większym niż promień foremki. jaką cześć wiaderka wypełniło dziecko wsypując 6 foremek piasku

2.pan Emil ma działkę w krztałcie trójkąta prostokątnego o polu 3000m^2 jedna z przyprostokątnych tego trójkąta ma długość 120m wzdłuż najdłuższego boku działki pan Emil chce zasadzić drzewka 2 drzewka mają znajdować sie w końcach tego boku a pozostałe mają być sadzone co 10m oblicz ile drzewek musi kupić pan emil

3

Odpowiedzi

2010-04-11T15:53:16+02:00
5*13 = 65
65 : 36 = 1,805555 w przybliżeniu 1,8
1,8 * 2 bo stożek ma 2 podstawy
3,6 * 6 = 21,66666 w przybliżeniu 21,6

Dziecko wypełniło 21,6 % całego wiaderka .
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T15:57:03+02:00
1.Wysokość foremki:
h kwadrat + r kwadrat = l kwadrat
h kwadrat +25 = 169
h=12

objętość foremki :
Vf = pi r kwadrat *h/3 = 100 pi

objętość wiaderka :
Vw =pi r kwadrat *h = 3600 pi

piasek zajmie :
6Vf/Vw = 600 pi/3600 pi = 1/6

2.Najpierw trzeba wyliczyc jeden bok:
1/2 x a (h) x 120 = 3000
a (h) = 3000 / 60
a (h) = 50

Drugi bok przyprostokatny wynosi 50m.
Teraz wylicze pitagorasem najdluzszy bok:
50 kwadrat + 120 kwadrat =x kwadrat
2500 + 14400 = x kwadrat
x= pierwiastek z 16900
x=130 m

Teraz obliczam,ile trzeba kupić drzew :
130m :10m +1 = 14

Odp : Pan Emil musi kupić 14 drzew
2010-04-11T16:01:55+02:00
1.wzur na stozek: ⅓ Pp×h lub ⅓πr²×H
oblicz wysokość stożka
h²=13²-5²
h²=169-25
h²=144/√
h=12

⅓π5×12=60π×⅓=20πcm³
6×20cm³=120cm³
wzur walca πr²×H
π2,5²×36=6,25×36π=225πcm³

225πcm³20πcm³=11,25%
Odp 6 stożków piasku zajmie 11,25 % walca.