1.Do poniższych opisów dopisz odpowiednie pojęcia dotyczące odruchu kolanowego.
a)Droga impulsu nerwowego od receptora do mięśnia podudzia-...
b)Zespół wyspecjalizowanych komórek w skórze,które odbierają informacje z otoczenia-...
c)Mięsień, który skurczył się pod wpływem impulsu niesionego przez nerw ruchowy.

2.Podkreśl zdania zawierające prawdziwe informacje dotyczące nerwów.
a)Nerwy mózgowe przesyłają impulsy, dzięki którym możemy poruszyć głową i uśmiechać się.
b)Nerwy rdzeniowe,które dochodzą do nóg są bardzo krótkie.
c)Nazwy nerwy piersiowe i krzyżowe pochodzą od nazw odcionków kręgosłupa.
d)Nerwy czaszkowe umożliwiają poruszanie rękami.
e)Nerwy rdzeniowe odbierają bodźce ze skóry i tułowia.

3.Odruchu warunkowe w ciągu życia mogą zanikać.Napisz, co należy robić,aby posiadany przez nas odruch warunkowy nie zanikł.

4.Uzupełnij schemat wydzielania tyroksyny, korzystając z podanych pojęć:tarczyca,podwzgórze,przysadka mózgowa,hormony tropowe,hormony pobudzające przysadkę:
... ...
...----->...----->...---->tyroksyna

5.Uzupełnij zdania:
Czynniki wywołujące stres powodują zwiększone wydzielanie....... .Organizm najlepiej regeneruje siły podczas..... .Zbyt silny i często powtarzający się stres może być przyczyną ..... .U ludzi cierpiących na tę chorobę często występują.... .Nadmiar czynników stresujących może doprowadzić organizm do stany przygnębienia zwanego .... .

6.Napisz które zdania dotyczące choroby Alzheimera są prawdziwe:
a)Z czasem chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować
b)Zakłócony jest transport krwi do mózgu.
c)Chory często ma silne drgawki.
d)W trakcie choroby następuje obumieranie komórek nerwowych.
e)Chory ciągle wykonuje jakąś czynność bez potrzeby.
f)Choroba może rozwijać się u dzieci.

7.Uzupełnij zdania dotyczące zapalenia opon mózgowych.
Przyczyną choroby są....
Początkowe objawy przypominają...
Po pewnym czasie pojawiają się...
Skutkiem choroby mogą być...

8.Połącz nazwy chorób z ich przyczynami:

1.Coroba Alzheimera
2.Udar Mózgu
3.Zapalenie Mózgu
4.Wylew

A.Niedotlenienie komórek mózgu
B.Zakłócenia w przewodzeniu impulsów nerwowych
C.Wirus wpuszczony wraz ze śliną kleszcza
D.Przerwanie ciągłości naczynia krwionośnego w mózgu
E.Nadmiar stresu związanego z pracą

1

Odpowiedzi

2010-04-12T11:33:53+02:00
1.
a. nie wiem
b. receptory
c.
2.
a.prawda
b.fausz
c.prawda
d.fausz
e. prawda
3. Ćwiczyć, trenować, uczyć sie.
4. nie jestem pewna;
tarczyca--->hormony pobudzające przysadke---->przysadka mózgowa----->podwzgórze--->hormony tropowe----=tyroksyna
5.
a.Hormon adrenokortykotropowy,b. snu,c nerwicy, d. choroby psychizcne; choroby wieńcowe,e. depresja,
6.
a. prawda
b. fausz
c. fausz
d. prawda
e. prawda
f. prawda
7.
a. Przyczyny infekcyjne

* wirusy – najczęstsza przyczyna
o enterowirusy
o ECHO
o HSV-2
o arbowirusy (dają meningoencephalitis)
o Coxsackie
o VZV
o Wirus Epsteina-Barr (rzadko)
o wirus polio
o wirusy grypy A i B
o wirus odry

* bakterie

Grupa wiekowa Przyczyny
Noworodki Streptokoki grupy B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes
Niemowlęta Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae
Dzieci N. meningitidis, S. pneumoniae
Dorośli S. pneumoniae, N. meningitidis, Mycobacteria, kryptokoki

* najczęściej:

* Neisseria meningitidis (dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych),
* Streptococcus pneumoniae (pneumokoki),
* Haemophilus influenzae typ B;

* rzadziej:

* Listeria monocytogenes,
* choroba z Lyme (Borrelia burgdorferi),
* Staphylococcus, Escherichia coli;

* w krajach rozwijających się częstą przyczyną są prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis);
* Streptococcus agalactiae sive pyogenes jest ważną przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków, cechuje się wysoką śmiertelnością.

* grzyby, np. Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ropne, bakteryjne, jest zawsze wtórne do ogniska infekcji poza układem nerwowym:

* ropnego zapalenia ucha środkowego – Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
* ropnego zapalenia zatok – Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus,
* odoskrzelowego zapalenia płuc – Streptococcus pneumoniae,
* zmian ropnych na skórze – Staphylococcus aureus,
* ropni przywierzchołkowych zębów – Staphylococcus aureus, flora beztlenowa,
* zakażenia dróg moczowych – Escherichia coli, Proteus mirabilis, flora beztlenowa,
* zakażenia dróg żółciowych – Escherichia coli, Proteus mirabilis,
* ogniska w jamie brzusznej – zakażenia mieszane: flora beztlenowa, pałeczki tlenowe G-.

b. Podstawowe objawy to bóle głowy, wymioty i objawy oponowe (sztywność karku, objaw Brudzińskiego).

Mogą też występować: gorączka, senność, śpiączka, podwójne widzenie, zaburzenia mowy, porażenie mięśni, padaczka.

c.Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może doprowadzić w ciężkich przypadkach do upośledzenia umysłowego, a nawet zgonu.

8.
1-----------B
2----------- A
3----------C
4---------D


Tak myśle ale nie jestem pewna. Wszystke zadania rozwiązywały 3 maturzystki w tym dwie po melisie;D pozdro
1 1 1