1. Piechur wyszedl z miasta M i poruszał się z prędkością 4 km/h. Po 1h 40min w ślad za nim wyjechał kolarz i dogonił go po 32 minutach. Prędkość kolarza jest równa:
A. 16,5 km/h
B. 12,5 km/h
C. 21,5 km/h
D 17,5 km/h
2. Cenę pewnego towaru obniżono o 5% i obecnie kosztuje 68,40 zł. Przed obniżką towar ten kosztował:
A. 71,82 zł
B. 72 zł
C. 68,45 zł
D. 70 zł

Obliczenia obowiązkowo!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:10:53+02:00
Piechur: V=4km/h, t=1godz.40min s=?
szukając dogi jaką przebył piechur musimy posłużyć się wzorem na prędkość.
4k/h x 1 i 2/3h= 6,(6)km oczywiście w przybiżeniu będzie to 6,7km
kolarz: t=32min s=6,7km
6,7: 32/60h=12,5km/h
odp.:12,5km/h

2.x-cena towaru przed obniżką
5% zniżki
cena po obnizce-68,40zł czyli 95% ceny x

x=(68,4x100):95=72
odp.:72 zł
2 5 2