1.Dana jest funkcja liniowa określona wzorem f(x)=-2x-6. Dla jakich argumentów przyjmuje wartości ujemne?

2.Ile rozwiązań ma równanie (x-2)²=25?

3.Jaki wzór ma funkcja kwadratowa o miejscach zerowych x1=-3 i x2=4, której wyres przechodzi przez punkt P=(0, 12)?

4. Jaki wzór ma funkcja liniowa, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=0,5x+5?

1

Odpowiedzi

2009-04-25T21:27:31+02:00
2. (x-2)²=25
x²-2*x*2+2²=25
x²-4x+4=25 / -25
x²-4x - 21=0

a=1
b=-4
c=-21

delta: b²-4ac= 16 - 4*1*(-21)=16+84=100

x1=-b-√delta / 2a
x1=4-10/2*1=-6/2=-3

x2=-b+√delta/2a = 4+10/2=7

odp. Równanie ma 2 rozwiązania x1=-3 i x2=7.