Zrobić zadania, prosze ważne


1.Trojkąt ABC O bokach długości:|AB| =10, |BC|=8,|AC|=9 jest podobny do trojkata DEF. Wieddząc że największy bok trojkata DEF jest rowny najmniejszemu bokowi trojkata ABC, oblicz obwod trojkata DEF.

2. Dłuższy bok prostokąta ma długość 5 cm, a przekątna jest nachylona do krótszego boku pod kątem 60st. Oblicz długość przekątnej i pole prostokąta

2

Odpowiedzi

2010-04-11T16:12:30+02:00
1)
k= 10/8 = 5/4 x= obwód trójkąta DEF
5/4= 27/x
5x= 27*4
5x= 108 obustronnie przez 5
x= 21,6
2)
apierwiastek3= 5 obustronnie dzielone przez pierwiastek3
a = 5pierwiastek3/3
x= przekątna
x= 2a
x= 10pierwiastek3/3
obw.= 2a+ 2*5
obw.= 10pierwiastek3/3+10
obw.= 10(pierwiastek3/3+1)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • flnq
  • Rozwiązujący
2010-04-11T16:32:01+02:00
Chciałbym tylko poprawić 2 zadanie. Poleceniem jest oblicz pole prostokąta, nie obwód, także rozwiązaniem jest: 5*5pierwiastkówz3/3, czyli 25 pierwiastków z 3 / 3
1 5 1