Ile kilogramów roztworu osiemdziesięcioprocentowego należy zmieszać z 4 kilogramami roztworu sześćdziesięcioprocentowego,aby otrzymać roztwór siedemdziesięciopięcioprocentowy ?

w stawie pana Ludwika pływają grube ryby,a także płotki i leszcze .Grube ryby stanowią 5 % wszystkich ryb ,a płotki 80% pozostałych .Leszczy w tym stawie jest 38.Ile grubych ryb pływa w tym stawie ?

proszę o rozpisanie zadań

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:06:40+02:00
Cp₁=80%
mr₁=x
ms=0,8x

Cp₂=60%
mr=4kg
ms=0,6*4=2,4kg

Cp₃=75%
mr₃=x+4
ms₃=0,8x+2,4

(ze wzoru na stężenie procentowe):
(0,8x+2,4)/(x+4)=0,75 |*(x+4)
0,8x+2,4=0,75x+3
0,05x=0,6 |:0,05
x=1,2kg

Odp. Należy dodać 1,2kg roztworu osiemdziesięcioprocentowego.
zad.2
x-ilość wszystkich ryb
0,05x-ilość grubyxh ryb

0,05x+0,8*(x-0,05x)+38=x
5x+8*9,5x+3800=100x
5x+76x+3800=100x
3800=19x
x=200
0,05x=0,05*200=10

Odp. Jest 10 grubych ryb.