Odpowiedzi

2010-04-11T16:44:24+02:00
Czworokąt to wielokąt płaski o czterech bokach.

Podział czworokątów:
* wklęsłe
* wypukłe: trapezoidy, deltoidy, trapezy, równoległoboki, romby, prostokąty, kwadraty.


Deltoid jest to czworokąt wypukły, który ma oś symetrii zawierającą jedną z jego przekątnych.

Trapez jest to czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych.

Równoległobok jest to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych.

Romb jest to równoległobok, którego wszystkie boki są równe.


Prostokąt jest to czworokąt, którego wszystkie kąty są równe (i wynoszą 90°).

Kwadrat jest to czworokąt, którego wszystkie kąty i boki są równe.

Mam nadzieję, że pomogłam:)