Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T16:02:24+02:00
Sołtyk Roman (1791-1843), syn S. Sołtyka, generał, pisarz historyczny. 1807-1815 w wojsku polskim Księstwa Warszawskiego. Od 1825 poseł na Sejm Królestwa Polskiego, związany z opozycją sejmową. 1829 wniósł pod obrady wniosek o uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem. Działacz Towarzystwa Patriotycznego.

Podczas powstania listopadowego, 25 I 1831, zgłosił wniosek o detronizację cara Mikołaja I. Organizował Gwardię Narodową. Przeciwnik kapitulacji Warszawy. Po upadku powstania utracił majątek skonfiskowany przez Rosjan. Emigrował do Francji. Autor kilkunastu prac historycznych wydanych w języku francuskim.