Odpowiedzi

2012-05-10T00:57:29+02:00

Witaj :)

dane: m=500kg,  h=150km,  R=6370km,  g=9,81m/s²=9,81N/kg

szukane: F'

------------------------

Na powierzchni Ziemi czyli w odlgłości R od jej środka, ciężar ciała o masie

m wynosi Q = mg,

--- jeśli masa m znajduje się na wysokości h nad powierzchnią Ziemi, to odległość m od środka Ziemi wynosi  r = R+h,

--- dla masy m na powierzchni Ziemi możemy napisać :

Q = mg ≈ F = GMm/R²

mg = GMm/R² -----> GM = gR²

--- dla masy m na wysokości h  jest:

Q' = F' = GMm/r² = gR²*m/[R+h]² = mg*[R/(R+h)]² =

F' = 500kg*9,81N/kg*[6370km/(6370km+150km)]² = 4682N

Na wysokości h=150km Ziemia przyciąga ciało siłą 4682N.

 

Semper in altum...............................pozdrawiam :)

 

Jeśli podoba Ci się to rozwiązanie, możesz uznać je za najlepsze- wówczas otrzymasz zwrot 15% punktów wydanych na to zadanie. W przypadku 1 rozwiązania możesz to zrobić po godzinie od jego dodania.

PS. W razie wątpliwości - pytaj :)