1.Motorower o masie 300kg. rozpędza się w czasie 10s. do prędkości 54km./h.
a) Jaką wartość ma przyśpieszenie motoroweru?
b) Jaką wartość ma siła, która jest przyczyną tego przyśpieszenia?
c) Ile wynosi pęd motoroweru po czasie 10 sekund?

1

Odpowiedzi

2010-04-11T16:12:36+02:00
M=300kg
t=10s
V=54km/h=54000m/3600s=15m/s

a)
a=?
a=V/t
a=15m/s/10s
a=1,5m/s²

b)
F=?
F=a*m
F=1,5m/s²*300kg
F=450N

c)
p=m*v
p=300kg*15m/s
p=4500(kg*m)/s