Do pierwotnego uzwojenia transformatora dopływa prąd o natężeniu 100A.jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym, jeżeli napięcie na tym uzwojeniu wynosi 22000V, a napięcie na pierwotnym 2200V?

drugie zad prosze o odp niżej!!
pierwotne uzwoj transfor zawiera 1000zwojów,a wtórne 10000 zwojów.do pierwotnego dołączono prąd o nat 100A. jakie napiecie i natęzenie panuje w uzwoj wtórnym , jeżeli na uzwoj pierwotnym napięcie wynosi 5000V??

1

Odpowiedzi

2010-04-11T16:15:37+02:00
1.
I1=100A
U1=2200V
U2=22000V
I2=?
------------------------------------------------------
U1/U2=I2/I1
I2=U1*I1/U2=2200V*100A/22000V=10A
2.
z1=1000
z2=10000
I1=100A
U1=5000V
I2=?
U2=?
-----------------------------------------------------------
z1/z2=I2/I1
I2=z1*I1/z2=1000*100A/10000=10A
z1/z2=U1/U2
U2=U1*z2/z1=5000V*10000/1000=50000V=50kV