Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T14:42:08+02:00
Lata 1988-1992 były bardzo ciężkie dla naszego przemysłu. Miał on wtedy poważne trudności , do których trzeba zaliczyć spadek produkcji, bankructwa małych przedsiębiorstw, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych...

Przyczynami tego stanu były zmiany systemu gospodarczego – w sierpniu 1989r. Został powołany rząd, którego premierem został T. Mazowiecki. W rządzie tym wiceprezesem do spraw gospodarczych i ministrem finansów został L. Balcerowicz. Pod jego kierunkiem opracowano program przebudowy gospodarki polskiej. Jego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 1990r. Plan ten składał się z programu stabilizacji i programu zmian systemowych. Niestety nie pomógł on naszemu przemysłowi – w wyniku tego planu zostały tylko przedsiębiorstwa, które miały wyroby dobrej jakości i tańsze od innych. Zmniejszenie roli rynku byłych krajów socjalistycznych – kraje te były zbyt biedne, by kupować nasze produkty. To jedna z przyczyn trudności wielu gałęzi przemysłu produkujących dawniej na potrzeby tych krajów (przemysł dziewiarski, odzieżowy). Trudności na wejście rynków krajów zachodnich (rozwiniętych) – państwa rozwinięte obawiają się niskiej ceny i jakości naszych produktów. Niskie ceny węgla kamiennego i siarki na rynku światowym – przez to nieopłacalny stał się eksport polskich surowców.